سرمایه‌گذاری خارجی یک میلیارد و 320 میلیون دلاری در هرمزگان

سرمایه‌گذاری خارجی یک میلیارد و 320 میلیون دلاری در هرمزگان
رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری هرمزگان با اشاره به تصویب و تائید 7 طرح سرمایه‌گذاری خارجی طی سال 96 در استان، ارزش این سرمایه‌گذاری را یک میلیارد و 320 میلیون دلار عنوان کرد.

سرمایه‌گذاری خارجی یک میلیارد و 320 میلیون دلاری در هرمزگان

رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری هرمزگان با اشاره به تصویب و تائید 7 طرح سرمایه‌گذاری خارجی طی سال 96 در استان، ارزش این سرمایه‌گذاری را یک میلیارد و 320 میلیون دلار عنوان کرد.
سرمایه‌گذاری خارجی یک میلیارد و 320 میلیون دلاری در هرمزگان