برچسب: یک و

شهادت یک مرزبان در سیستان و بلوچستان

شهادت یک مرزبان در سیستان و بلوچستان
بر اثر انفجار یک تله انفجاری در مرز پیشین گروهبان یکم علیرضا دهمرده به درجه رفیع شهادت نائل شد.

شهادت یک مرزبان در سیستان و بلوچستان

بر اثر انفجار یک تله انفجاری در مرز پیشین گروهبان یکم علیرضا دهمرده به درجه رفیع شهادت نائل شد.
شهادت یک مرزبان در سیستان و بلوچستان

Continue Reading

نامگذاری یک روز در سال به نام چهارمحال و بختیاری

نامگذاری یک روز در سال به نام چهارمحال و بختیاری
استاندار چهارمحال و بختیاری از نامگذاری یک روز از سال به نام چهارمحال و بختیاری خبر داد.

نامگذاری یک روز در سال به نام چهارمحال و بختیاری

استاندار چهارمحال و بختیاری از نامگذاری یک روز از سال به نام چهارمحال و بختیاری خبر داد.
نامگذاری یک روز در سال به نام چهارمحال و بختیاری

پرس نیوز

Continue Reading