ثبت بیش از 62 درخواست سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس

ثبت بیش از 62 درخواست سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس با اشاره به ثبت بیش از 62 در خواست سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی طی سال گذشته، از پیش‌بینی افتتاح صنایع بزرگ و کوچک در این منطقه خبر داد.

ثبت بیش از 62 درخواست سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس با اشاره به ثبت بیش از 62 در خواست سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی طی سال گذشته، از پیش‌بینی افتتاح صنایع بزرگ و کوچک در این منطقه خبر داد.
ثبت بیش از 62 درخواست سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس