برچسب: پناهندگان

ایران کشوری سخاوتمند در خدمات‌رسانی به پناهندگان/ چهار دهه میزبانی قابل‌تقدیر ایران از مردم افغانستان

ایران کشوری سخاوتمند در خدمات‌رسانی به پناهندگان/ چهار دهه میزبانی قابل‌تقدیر ایران از مردم افغانستان
مسئول برنامه‌ریزی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت: ایران با سخاوتمندی فراوان، خدمات مثال‌زدنی در زمینهٔ آموزش، بهداشت و معیشت را برای پناهندگان فراهم کرده است.

ایران کشوری سخاوتمند در خدمات‌رسانی به پناهندگان/ چهار دهه میزبانی قابل‌تقدیر ایران از مردم افغانستان

مسئول برنامه‌ریزی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت: ایران با سخاوتمندی فراوان، خدمات مثال‌زدنی در زمینهٔ آموزش، بهداشت و معیشت را برای پناهندگان فراهم کرده است.
ایران کشوری سخاوتمند در خدمات‌رسانی به پناهندگان/ چهار دهه میزبانی قابل‌تقدیر ایران از مردم افغانستان

Continue Reading

بازدید نمایندگان کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان از فنی و حرفه‌ای یزد

بازدید نمایندگان کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان از فنی و حرفه‌ای یزد
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای خواهران یزد از بازدید نمایندگان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای خواهران یزد خبر داد.

بازدید نمایندگان کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان از فنی و حرفه‌ای یزد

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای خواهران یزد از بازدید نمایندگان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای خواهران یزد خبر داد.
بازدید نمایندگان کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان از فنی و حرفه‌ای یزد

اس ام اس جدید

Continue Reading