برچسب: وقتی

از کاشت مین تا برداشت خوشه انگور/ وقتی با همت مردم تهدیدها به فرصت تبدیل شده است

از کاشت مین تا برداشت خوشه انگور/ وقتی با همت مردم تهدیدها به فرصت تبدیل شده است
منطقه «دشتلگ» نقطه‌ای که یک روز تهدید بود و امروز با همت مردمانش فرصتی برای آبادانی و تولید شده است.

از کاشت مین تا برداشت خوشه انگور/ وقتی با همت مردم تهدیدها به فرصت تبدیل شده است

منطقه «دشتلگ» نقطه‌ای که یک روز تهدید بود و امروز با همت مردمانش فرصتی برای آبادانی و تولید شده است.
از کاشت مین تا برداشت خوشه انگور/ وقتی با همت مردم تهدیدها به فرصت تبدیل شده است

Continue Reading

یک سال حبس؛ مجازات مرگ مزارع گلستان/ وقتی مسؤولان فریاد سوختن خاک را نمی‌شنوند

یک سال حبس؛ مجازات مرگ مزارع گلستان/ وقتی مسؤولان فریاد سوختن خاک را نمی‌شنوند
رئیس کل دادگستری، گلستان آتش زدن بقایای گیاهی را جرم اعلام می‌کند می‌گوید، قانون‌گذار برای این اقدام مجازات در نظر گرفته و پیگرد قانونی در انتظار کسانی است که بقایای گیاهی را آتش می‌زنند.

یک سال حبس؛ مجازات مرگ مزارع گلستان/ وقتی مسؤولان فریاد سوختن خاک را نمی‌شنوند

رئیس کل دادگستری، گلستان آتش زدن بقایای گیاهی را جرم اعلام می‌کند می‌گوید، قانون‌گذار برای این اقدام مجازات در نظر گرفته و پیگرد قانونی در انتظار کسانی است که بقایای گیاهی را آتش می‌زنند.
یک سال حبس؛ مجازات مرگ مزارع گلستان/ وقتی مسؤولان فریاد سوختن خاک را نمی‌شنوند

Continue Reading

قاضی‌زاده هاشمی: برجام؟ مگر برجامی وجود داشته که بمانیم یا نمانیم/ پژمانفر: وقتی به جای مردم به اروپا تکیه کنید نتیجه همین می‌شود

قاضی‌زاده هاشمی: برجام؟ مگر برجامی وجود داشته که بمانیم یا نمانیم/ پژمانفر: وقتی به جای مردم به اروپا تکیه کنید نتیجه همین می‌شود
نماینده مردم مشهد و کلات در خصوص اینکه ماندن در برجام به چه قیمتی تمام می‌شود، گفت: کدام برجام؟ برجامی وجود ندارد که بخواهیم بمانیم یا نمانیم، از ابتدا هم برجامی نبوده و ما فقط دستاوردهای هسته‌ای خود را تعطیل کردیم.

قاضی‌زاده هاشمی: برجام؟ مگر برجامی وجود داشته که بمانیم یا نمانیم/ پژمانفر: وقتی به جای مردم به اروپا تکیه کنید نتیجه همین می‌شود

نماینده مردم مشهد و کلات در خصوص اینکه ماندن در برجام به چه قیمتی تمام می‌شود، گفت: کدام برجام؟ برجامی وجود ندارد که بخواهیم بمانیم یا نمانیم، از ابتدا هم برجامی نبوده و ما فقط دستاوردهای هسته‌ای خود را تعطیل کردیم.
قاضی‌زاده هاشمی: برجام؟ مگر برجامی وجود داشته که بمانیم یا نمانیم/ پژمانفر: وقتی به جای مردم به اروپا تکیه کنید نتیجه همین می‌شود

Continue Reading

روزه‌داری یزدی‌ها در دمای 49 درجه/ وقتی همه چیز ذوب می‌شود

روزه‌داری یزدی‌ها در دمای 49 درجه/ وقتی همه چیز ذوب می‌شود
عطش و تشنگی در ماه مبارک رمضان امسال در یزد به راستی معنا شد و روزه‌داری در روزهای پایانی این ماه مبارک در دمای 49 درجه، تاب و طاقتی دو چندان می‌خواهد.

روزه‌داری یزدی‌ها در دمای 49 درجه/ وقتی همه چیز ذوب می‌شود

عطش و تشنگی در ماه مبارک رمضان امسال در یزد به راستی معنا شد و روزه‌داری در روزهای پایانی این ماه مبارک در دمای 49 درجه، تاب و طاقتی دو چندان می‌خواهد.
روزه‌داری یزدی‌ها در دمای 49 درجه/ وقتی همه چیز ذوب می‌شود

شبکه خانگی

Continue Reading

وضعیت بحرانی دفع زباله در دیشموک/ وقتی جریان زندگی در فارتق و گراب فلج می‌شود

وضعیت بحرانی دفع زباله در دیشموک/ وقتی جریان زندگی در فارتق و گراب فلج می‌شود
وضعیت بحرانی دفع زباله در دیشموک زندگی مردم را فلج کرده است.

وضعیت بحرانی دفع زباله در دیشموک/ وقتی جریان زندگی در فارتق و گراب فلج می‌شود

وضعیت بحرانی دفع زباله در دیشموک زندگی مردم را فلج کرده است.
وضعیت بحرانی دفع زباله در دیشموک/ وقتی جریان زندگی در فارتق و گراب فلج می‌شود

Continue Reading

عالم در سرور میلاد زینت بندگان خدا/ وقتی «دعا» سلاح یک امام بود

عالم در سرور میلاد زینت بندگان خدا/ وقتی «دعا» سلاح یک امام بود
امروز روزی دیگر از صفحات تاریخ ورق می‌خورد و زمان روزی را بشارت می‌دهد که سرور ساجدان و زینت عابدان چشم به دنیا می‌گشاید و به اوجی از بندگی نائل می‌شود که خداوند خود بر او مباهات می‌کند.

عالم در سرور میلاد زینت بندگان خدا/ وقتی «دعا» سلاح یک امام بود

امروز روزی دیگر از صفحات تاریخ ورق می‌خورد و زمان روزی را بشارت می‌دهد که سرور ساجدان و زینت عابدان چشم به دنیا می‌گشاید و به اوجی از بندگی نائل می‌شود که خداوند خود بر او مباهات می‌کند.
عالم در سرور میلاد زینت بندگان خدا/ وقتی «دعا» سلاح یک امام بود

بک لینک رنک 6

دانلود موزیک

Continue Reading