واگذاری 970 فقره انشعاب آب به مشترکان روستایی عنبرآباد

واگذاری 970 فقره انشعاب آب به مشترکان روستایی عنبرآباد
مدیر امور آب و فاضلاب روستایی عنبرآباد از واگذاری 970 فقره انشعاب آب به مشترکان زیر پوشش در سطح روستاهای شهرستان طی دو سال گذشته خبر داد.

واگذاری 970 فقره انشعاب آب به مشترکان روستایی عنبرآباد

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی عنبرآباد از واگذاری 970 فقره انشعاب آب به مشترکان زیر پوشش در سطح روستاهای شهرستان طی دو سال گذشته خبر داد.
واگذاری 970 فقره انشعاب آب به مشترکان روستایی عنبرآباد

دانلود سریال و آهنگ