برچسب: هزینه تومان

هزینه 1200 میلیارد تومان برای مهار آب‌های مرزی اردبیل

هزینه 1200 میلیارد تومان برای مهار آب‌های مرزی اردبیل
مدیرعامل آب منطقه‌ای استان اردبیل گفت: تاکنون یک‌هزار و 200 میلیارد تومان برای طرح مهار آب‌های مرزی در 4 سد استان هزینه شده است.

هزینه 1200 میلیارد تومان برای مهار آب‌های مرزی اردبیل

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان اردبیل گفت: تاکنون یک‌هزار و 200 میلیارد تومان برای طرح مهار آب‌های مرزی در 4 سد استان هزینه شده است.
هزینه 1200 میلیارد تومان برای مهار آب‌های مرزی اردبیل

Continue Reading

هزینه هر مدرسه قرآنی در سال 70 میلیون تومان است

هزینه هر مدرسه قرآنی در سال 70 میلیون تومان است
مدیر ارشد امور قرآنی سازمان هوافضا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: ۱۴ مدرسه در سطح کشور زیر نظر این وزارت در حال فعالیت است که به‌طور میانگین ۷۰ میلیون تومان هزینه‌دارند.

هزینه هر مدرسه قرآنی در سال 70 میلیون تومان است

مدیر ارشد امور قرآنی سازمان هوافضا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: ۱۴ مدرسه در سطح کشور زیر نظر این وزارت در حال فعالیت است که به‌طور میانگین ۷۰ میلیون تومان هزینه‌دارند.
هزینه هر مدرسه قرآنی در سال 70 میلیون تومان است

Continue Reading