برچسب: هدف است

هدف دشمن سرنگونی نظام اسلامی است/مشکلات کشور به دلیل دوری از قرآن است

هدف دشمن سرنگونی نظام اسلامی است/مشکلات کشور به دلیل دوری از قرآن است
استاد حوزه علمیه قم گفت: : سرنگونی نظام اسلامی جزء اهداف دشمن است، خواسته‌های دشمن از ایران به نابودی موشک‌ها و عدم داشتن نفوذ منطقه ای محدود نخواهد شد.

هدف دشمن سرنگونی نظام اسلامی است/مشکلات کشور به دلیل دوری از قرآن است

استاد حوزه علمیه قم گفت: : سرنگونی نظام اسلامی جزء اهداف دشمن است، خواسته‌های دشمن از ایران به نابودی موشک‌ها و عدم داشتن نفوذ منطقه ای محدود نخواهد شد.
هدف دشمن سرنگونی نظام اسلامی است/مشکلات کشور به دلیل دوری از قرآن است

Continue Reading

هدف دشمن اختلال در پیوستگی و ارتباط میان ملت ایران است

هدف دشمن اختلال در پیوستگی و ارتباط میان ملت ایران است
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: هدف دشمن اختلال در پیوستگی و ارتباط میان ملت ایران است.

هدف دشمن اختلال در پیوستگی و ارتباط میان ملت ایران است

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: هدف دشمن اختلال در پیوستگی و ارتباط میان ملت ایران است.
هدف دشمن اختلال در پیوستگی و ارتباط میان ملت ایران است

Continue Reading

هدف نهایی غرب در سوریه، رویارویی با ایران است/ شکست، سرنوشت محتوم حمله‌کنندگان به سوریه خواهد بود

هدف نهایی غرب در سوریه، رویارویی با ایران است/ شکست، سرنوشت محتوم حمله‌کنندگان به سوریه خواهد بود
عضو شورای بین‌الملل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه هدف نهایی آمریکا، انگلیس و فرانسه از حمله به سوریه، رویارویی با ایران است، گفت: حامیان تروریسم، مدعی حقوق بشر شده‌اند.

هدف نهایی غرب در سوریه، رویارویی با ایران است/ شکست، سرنوشت محتوم حمله‌کنندگان به سوریه خواهد بود

عضو شورای بین‌الملل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه هدف نهایی آمریکا، انگلیس و فرانسه از حمله به سوریه، رویارویی با ایران است، گفت: حامیان تروریسم، مدعی حقوق بشر شده‌اند.
هدف نهایی غرب در سوریه، رویارویی با ایران است/ شکست، سرنوشت محتوم حمله‌کنندگان به سوریه خواهد بود

Continue Reading

هدف اصلی کنگره بین‌المللی نظامی گنجوی یادآوری هویت‌های اصیل گمشده انسان است

هدف اصلی کنگره بین‌المللی نظامی گنجوی یادآوری هویت‌های اصیل گمشده انسان است
دبیر علمی کنگره بین‌المللی نظامی گنجوی گفت: هدف اصلی کنگره بین‌المللی نظامی گنجوی یادآوری هویت‌های اصیل گمشده انسان است.

هدف اصلی کنگره بین‌المللی نظامی گنجوی یادآوری هویت‌های اصیل گمشده انسان است

دبیر علمی کنگره بین‌المللی نظامی گنجوی گفت: هدف اصلی کنگره بین‌المللی نظامی گنجوی یادآوری هویت‌های اصیل گمشده انسان است.
هدف اصلی کنگره بین‌المللی نظامی گنجوی یادآوری هویت‌های اصیل گمشده انسان است

Continue Reading

هدف جنگ تمام عیار اقتصادی مقابله با گفتمان مقاومت است

هدف جنگ تمام عیار اقتصادی مقابله با گفتمان مقاومت است
استاد حوزه علمیه قم گفت: هدف جنگ تمام عیار اقتصادی تغییر نظام سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران است تا گفتمان مقاومت را از دستور کار این نظام خارج کنند.

هدف جنگ تمام عیار اقتصادی مقابله با گفتمان مقاومت است

استاد حوزه علمیه قم گفت: هدف جنگ تمام عیار اقتصادی تغییر نظام سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران است تا گفتمان مقاومت را از دستور کار این نظام خارج کنند.
هدف جنگ تمام عیار اقتصادی مقابله با گفتمان مقاومت است

Continue Reading

هدف فدراسیون کشتی پشتوانه‌سازی برای تیم‌های ملی است

هدف فدراسیون کشتی پشتوانه‌سازی برای تیم‌های ملی است
مسؤول فنی تیم‌های پایه کشتی فرنگی گفت: هدف فدراسیون در اصل این است که برای تیم‌های ملی پشتوانه‌سازی کرده تا در آینده با مشکل مواجه نشوند.

هدف فدراسیون کشتی پشتوانه‌سازی برای تیم‌های ملی است

مسؤول فنی تیم‌های پایه کشتی فرنگی گفت: هدف فدراسیون در اصل این است که برای تیم‌های ملی پشتوانه‌سازی کرده تا در آینده با مشکل مواجه نشوند.
هدف فدراسیون کشتی پشتوانه‌سازی برای تیم‌های ملی است

Continue Reading

هدف 3 ضلع مثلث توطئه علیه ایران، فروپاشی نظام است

هدف 3 ضلع مثلث توطئه علیه ایران، فروپاشی نظام است
مسؤول راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: هدف سه ضلع مثلث توطئه علیه ایران را آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان تشکیل می‌دهند که هدفشان فروپاشی نظام است.

هدف 3 ضلع مثلث توطئه علیه ایران، فروپاشی نظام است

مسؤول راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: هدف سه ضلع مثلث توطئه علیه ایران را آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان تشکیل می‌دهند که هدفشان فروپاشی نظام است.
هدف 3 ضلع مثلث توطئه علیه ایران، فروپاشی نظام است

Continue Reading

هدف دشمن فشار بر خانواده‌ها با استفاده از ابزار معیشت و فرهنگ است

هدف دشمن فشار بر خانواده‌ها با استفاده از ابزار معیشت و فرهنگ است
استاد حوزه و دانشگاه گفت: امروز هدف دشمن فشار بر خانواده‌ها با استفاده از ابزار معیشت و فرهنگ است.

هدف دشمن فشار بر خانواده‌ها با استفاده از ابزار معیشت و فرهنگ است

استاد حوزه و دانشگاه گفت: امروز هدف دشمن فشار بر خانواده‌ها با استفاده از ابزار معیشت و فرهنگ است.
هدف دشمن فشار بر خانواده‌ها با استفاده از ابزار معیشت و فرهنگ است

Continue Reading

امروز هدف دشمن فشار بر خانواده‌ها با استفاده از ابزار معیشت و فرهنگ است

امروز هدف دشمن فشار بر خانواده‌ها با استفاده از ابزار معیشت و فرهنگ است
یک استاد حوزه و دانشگاه گفت: امروز هدف دشمن فشار بر خانواده‌ها با استفاده از ابزار معیشت و فرهنگ است.

امروز هدف دشمن فشار بر خانواده‌ها با استفاده از ابزار معیشت و فرهنگ است

یک استاد حوزه و دانشگاه گفت: امروز هدف دشمن فشار بر خانواده‌ها با استفاده از ابزار معیشت و فرهنگ است.
امروز هدف دشمن فشار بر خانواده‌ها با استفاده از ابزار معیشت و فرهنگ است

Continue Reading

هدف از تشکیل جمنا گفتمان‌سازی است/ «من انقلابی هستم» یک راهبرد مهم

هدف از تشکیل جمنا گفتمان‌سازی است/ «من انقلابی هستم» یک راهبرد مهم
نایب‌رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: جبهه مردمی برای مدت موقت تشکیل نشد بلکه هدف از تشکیل آن ایجاد یک فرهنگ ‌و گفتمان‌سازی است.

هدف از تشکیل جمنا گفتمان‌سازی است/ «من انقلابی هستم» یک راهبرد مهم

نایب‌رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: جبهه مردمی برای مدت موقت تشکیل نشد بلکه هدف از تشکیل آن ایجاد یک فرهنگ ‌و گفتمان‌سازی است.
هدف از تشکیل جمنا گفتمان‌سازی است/ «من انقلابی هستم» یک راهبرد مهم

Continue Reading