برچسب: نهادینه است

نهادینه کردن فرهنگ وقف نیازمند شفاف‌سازی فعالیت‌های اوقاف است

نهادینه کردن فرهنگ وقف نیازمند شفاف‌سازی فعالیت‌های اوقاف است
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: نهادینه کردن فرهنگ وقف در جامعه نیازمند شفاف‌سازی فعالیت اوقاف و امور خیریه است.

نهادینه کردن فرهنگ وقف نیازمند شفاف‌سازی فعالیت‌های اوقاف است

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: نهادینه کردن فرهنگ وقف در جامعه نیازمند شفاف‌سازی فعالیت اوقاف و امور خیریه است.
نهادینه کردن فرهنگ وقف نیازمند شفاف‌سازی فعالیت‌های اوقاف است

Continue Reading

نهادینه شدن فرهنگ صیانت از بازخوردهای توسعه مدیریت دانش است

نهادینه شدن فرهنگ صیانت از بازخوردهای توسعه مدیریت دانش است
فرمانده انتظامی استان مرکزی مدیریت دانش را در فرایند انجام مأموریت‌های پلیس حائز اهمیت خواند و گفت: نهادینه شدن فرهنگ صیانت و پیشگیری و ارتقای بهره‌وری فردی و سازمانی بخشی از بازخوردهای مدیریت دانش است.

نهادینه شدن فرهنگ صیانت از بازخوردهای توسعه مدیریت دانش است

فرمانده انتظامی استان مرکزی مدیریت دانش را در فرایند انجام مأموریت‌های پلیس حائز اهمیت خواند و گفت: نهادینه شدن فرهنگ صیانت و پیشگیری و ارتقای بهره‌وری فردی و سازمانی بخشی از بازخوردهای مدیریت دانش است.
نهادینه شدن فرهنگ صیانت از بازخوردهای توسعه مدیریت دانش است

Continue Reading

جامعه نیازمند نهادینه شدن تفکر بسیجی است

جامعه نیازمند نهادینه شدن تفکر بسیجی است
دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: جامعه اسلامی نیازمند نهادینه شدن تفکر بسیجی است.

جامعه نیازمند نهادینه شدن تفکر بسیجی است

دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: جامعه اسلامی نیازمند نهادینه شدن تفکر بسیجی است.
جامعه نیازمند نهادینه شدن تفکر بسیجی است

Continue Reading

رسالت سمن‌ها نهادینه کردن مردم‌سالاری به جای اندک‌سالاری است

رسالت سمن‌ها نهادینه کردن مردم‌سالاری به جای اندک‌سالاری است
معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار همدان گفت: یکی از وظایف و رسالت‌های مهم سازمان‌های مردم‌نهاد، نهادینه کردن اصول مردم‌سالاری به جای اندک‎سالاری است.

رسالت سمن‌ها نهادینه کردن مردم‌سالاری به جای اندک‌سالاری است

معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار همدان گفت: یکی از وظایف و رسالت‌های مهم سازمان‌های مردم‌نهاد، نهادینه کردن اصول مردم‌سالاری به جای اندک‎سالاری است.
رسالت سمن‌ها نهادینه کردن مردم‌سالاری به جای اندک‌سالاری است

car

Continue Reading