برچسب: نفر دارند

19 هزار نفر مبلغ در آموزش و پرورش فعالیت دارند

19 هزار نفر مبلغ در آموزش و پرورش فعالیت دارند
دبیر ستاد همکاری‌های حوزه و آموزش و پرورش گفت: 19 هزار مبلغ در آموزش و پرورش فعالیت دارند که این امور ارتباط مؤثر حوزه و آموزش و پرورش را نمایان می‌کند.

19 هزار نفر مبلغ در آموزش و پرورش فعالیت دارند

دبیر ستاد همکاری‌های حوزه و آموزش و پرورش گفت: 19 هزار مبلغ در آموزش و پرورش فعالیت دارند که این امور ارتباط مؤثر حوزه و آموزش و پرورش را نمایان می‌کند.
19 هزار نفر مبلغ در آموزش و پرورش فعالیت دارند

Continue Reading

2000 نفر در معادن تکاب اشتغال دارند

2000 نفر در معادن تکاب اشتغال دارند
فرماندار تکاب گفت: 2 هزار نفر در معادن تکاب اشتغال دارند.

2000 نفر در معادن تکاب اشتغال دارند

فرماندار تکاب گفت: 2 هزار نفر در معادن تکاب اشتغال دارند.
2000 نفر در معادن تکاب اشتغال دارند

Continue Reading