برچسب: نبود است

نبود سازمان ملل بهتر از بودنش است/ مردم آمریکا انتقال سفارت را شرم‌آور دانستند

نبود سازمان ملل بهتر از بودنش است/ مردم آمریکا انتقال سفارت را شرم‌آور دانستند
اندیشمند آمریکایی گفت: سازمان ملل در موقعیتی نیست که صلح برقرار کند، باید از زیربنا متحول شود و حالت دموکراسی بیشتری پیدا کند، آنچه که امروز هست از نبودش بدتر است.

نبود سازمان ملل بهتر از بودنش است/ مردم آمریکا انتقال سفارت را شرم‌آور دانستند

اندیشمند آمریکایی گفت: سازمان ملل در موقعیتی نیست که صلح برقرار کند، باید از زیربنا متحول شود و حالت دموکراسی بیشتری پیدا کند، آنچه که امروز هست از نبودش بدتر است.
نبود سازمان ملل بهتر از بودنش است/ مردم آمریکا انتقال سفارت را شرم‌آور دانستند

Continue Reading

نبود قرارگاه‌های فرهنگی مصداق ولنگاری فرهنگی است

نبود قرارگاه‌های فرهنگی مصداق ولنگاری فرهنگی است
کارشناس مسائل فرهنگی گفت: نبود قرارگاه‌های فرهنگی مصداق ولنگاری فرهنگی است و باید بدان توجه شود.

نبود قرارگاه‌های فرهنگی مصداق ولنگاری فرهنگی است

کارشناس مسائل فرهنگی گفت: نبود قرارگاه‌های فرهنگی مصداق ولنگاری فرهنگی است و باید بدان توجه شود.
نبود قرارگاه‌های فرهنگی مصداق ولنگاری فرهنگی است

مدلینگ

Continue Reading

نبود اعتبارات دلیل اصلی کندی اجرای پروژه‌های عمرانی است

نبود اعتبارات دلیل اصلی کندی اجرای پروژه‌های عمرانی است
معاون عمرانی شهرداری بندرعباس گفت: نبود اعتبارات کافی دلیل اصلی کندی اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح شهر است.

نبود اعتبارات دلیل اصلی کندی اجرای پروژه‌های عمرانی است

معاون عمرانی شهرداری بندرعباس گفت: نبود اعتبارات کافی دلیل اصلی کندی اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح شهر است.
نبود اعتبارات دلیل اصلی کندی اجرای پروژه‌های عمرانی است

ganool review

Continue Reading

گلایه از نبود نظارت مطلوب بر عملکرد وکلا / مدیریت وضعیت کنونی عراق نیازمند مشارکت است

گلایه از نبود نظارت مطلوب بر عملکرد وکلا / مدیریت وضعیت کنونی عراق نیازمند مشارکت است
یکی از مراجع تقلید گفت: وکلا در برخی از پرونده‌ها به جزییاتی بیهوده حساس می‌شوند که این امر سبب طولانی شدن روند پرونده‌ها می‌شود و در برخی از موارد حقوق‌های سنگینی را از مردم دریافت می‌کنند که به این دریافتی‌ها نظارتی نمی‌شود.

گلایه از نبود نظارت مطلوب بر عملکرد وکلا / مدیریت وضعیت کنونی عراق نیازمند مشارکت است

یکی از مراجع تقلید گفت: وکلا در برخی از پرونده‌ها به جزییاتی بیهوده حساس می‌شوند که این امر سبب طولانی شدن روند پرونده‌ها می‌شود و در برخی از موارد حقوق‌های سنگینی را از مردم دریافت می‌کنند که به این دریافتی‌ها نظارتی نمی‌شود.
گلایه از نبود نظارت مطلوب بر عملکرد وکلا / مدیریت وضعیت کنونی عراق نیازمند مشارکت است

بک لینک رنک 5

فیلم سریال آهنگ

Continue Reading