برچسب: معدن

مشکلات بیمه و حقوق کارگران معدن یورت حل شده است

مشکلات بیمه و حقوق کارگران معدن یورت حل شده است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان با اشاره به فعالیت 300 کارگر در معدن یورت آزادشهر پس از ایمن‌سازی گفت: مشکلات بیمه ،حقوق و دستمزد کارگران معدن به طور قطع حل شده زیرا اگر حل نمی‌شد ما مجوز کار نمی‌دادیم.

مشکلات بیمه و حقوق کارگران معدن یورت حل شده است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان با اشاره به فعالیت 300 کارگر در معدن یورت آزادشهر پس از ایمن‌سازی گفت: مشکلات بیمه ،حقوق و دستمزد کارگران معدن به طور قطع حل شده زیرا اگر حل نمی‌شد ما مجوز کار نمی‌دادیم.
مشکلات بیمه و حقوق کارگران معدن یورت حل شده است

Continue Reading

اجرای 58 پروژه اقتصاد مقاومتی توسط سازمان صنعت و معدن کرمان/ کرمان به لحاظ صادرات غیرنفتی رتبه سوم کشور را دارد

اجرای 58 پروژه اقتصاد مقاومتی توسط سازمان صنعت و معدن کرمان/ کرمان به لحاظ صادرات غیرنفتی رتبه سوم کشور را دارد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان گفت: 58 پروژه اقتصاد مقاومتی در سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان داریم که خروجی این پروژه‌ها حدود 33 هزار میلیارد تومان و 13 هزار نفر اشتغال است.

اجرای 58 پروژه اقتصاد مقاومتی توسط سازمان صنعت و معدن کرمان/ کرمان به لحاظ صادرات غیرنفتی رتبه سوم کشور را دارد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان گفت: 58 پروژه اقتصاد مقاومتی در سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان داریم که خروجی این پروژه‌ها حدود 33 هزار میلیارد تومان و 13 هزار نفر اشتغال است.
اجرای 58 پروژه اقتصاد مقاومتی توسط سازمان صنعت و معدن کرمان/ کرمان به لحاظ صادرات غیرنفتی رتبه سوم کشور را دارد

Continue Reading

شرکت آیرما مطالبتی از معدن فسفات چرام ندارد

شرکت آیرما مطالبتی از معدن فسفات چرام ندارد
نماینده مردم چرام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت آیرما مطالباتی از معدن فسفات چرام ندارد، گفت: این شرکت اگر بخواهد سر به سر مردم چرام بگذارد، محاسبه می‌کنم و ریال به ریال خسارت 6 سال گذشته را می‌گیرم.

شرکت آیرما مطالبتی از معدن فسفات چرام ندارد

نماینده مردم چرام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت آیرما مطالباتی از معدن فسفات چرام ندارد، گفت: این شرکت اگر بخواهد سر به سر مردم چرام بگذارد، محاسبه می‌کنم و ریال به ریال خسارت 6 سال گذشته را می‌گیرم.
شرکت آیرما مطالبتی از معدن فسفات چرام ندارد

مد روز

Continue Reading