برچسب: مسائل است

توجه به مسائل زنان و خانواده مورد تأکید نظام است

توجه به مسائل زنان و خانواده مورد تأکید نظام است
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: توجه به مسائل زنان و خانواده یکی از مسائل مورد تأکید امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در طول تاریخ انقلاب اسلامی است.

توجه به مسائل زنان و خانواده مورد تأکید نظام است

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: توجه به مسائل زنان و خانواده یکی از مسائل مورد تأکید امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در طول تاریخ انقلاب اسلامی است.
توجه به مسائل زنان و خانواده مورد تأکید نظام است

Continue Reading

عراق به‌دلیل مسائل داخلی در رفع بحران گرد و خاک ناتوان بوده است

عراق به‌دلیل مسائل داخلی در رفع بحران گرد و خاک ناتوان بوده است
رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: به‌دلیل شرایط موجود در کشور عراق موضوع رفع گرد و خاک در کشور به‌طور کامل پیش نرفت و مشکلات از سمت این کشور به ایران ادامه پیدا کرد.

عراق به‌دلیل مسائل داخلی در رفع بحران گرد و خاک ناتوان بوده است

رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: به‌دلیل شرایط موجود در کشور عراق موضوع رفع گرد و خاک در کشور به‌طور کامل پیش نرفت و مشکلات از سمت این کشور به ایران ادامه پیدا کرد.
عراق به‌دلیل مسائل داخلی در رفع بحران گرد و خاک ناتوان بوده است

دانلود سرا

Continue Reading

توجه به مسائل اعتقادی در سازمان تأمین اجتماعی حائز اهمیت است

توجه به مسائل اعتقادی در سازمان تأمین اجتماعی حائز اهمیت است
مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: در ساختار و بافت اجتماعی این سازمان، توجه به مسائل مذهبی و اعتقادی برای داشتن یک فرهنگ خوب حائز اهمیت است.

توجه به مسائل اعتقادی در سازمان تأمین اجتماعی حائز اهمیت است

مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: در ساختار و بافت اجتماعی این سازمان، توجه به مسائل مذهبی و اعتقادی برای داشتن یک فرهنگ خوب حائز اهمیت است.
توجه به مسائل اعتقادی در سازمان تأمین اجتماعی حائز اهمیت است

دانلود موزیک

Continue Reading

حل مسائل اجتماعی در فضای دعواهای سیاسی ممکن نیست/ اقدام دقیق و عمیق بهتر از هزاران ساعت فعالیت کور است

حل مسائل اجتماعی در فضای دعواهای سیاسی ممکن نیست/ اقدام دقیق و عمیق بهتر از هزاران ساعت فعالیت کور است
رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان حوزه علمیه قم گفت: در فضای سیاست‌زدگی، افراد به‌جای تدبر برای حل مسائل کشور، بر عملکرد رقبا ذره‌بین می‌گذارند.

حل مسائل اجتماعی در فضای دعواهای سیاسی ممکن نیست/ اقدام دقیق و عمیق بهتر از هزاران ساعت فعالیت کور است

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان حوزه علمیه قم گفت: در فضای سیاست‌زدگی، افراد به‌جای تدبر برای حل مسائل کشور، بر عملکرد رقبا ذره‌بین می‌گذارند.
حل مسائل اجتماعی در فضای دعواهای سیاسی ممکن نیست/ اقدام دقیق و عمیق بهتر از هزاران ساعت فعالیت کور است

فروش بک لینک

Continue Reading