برچسب: مرزی

مدیریت 66 نقطه مرزی به گمرک ایران واگذار شد

مدیریت 66 نقطه مرزی به گمرک ایران واگذار شد
مشاور رئیس کل گمرکات ایران گفت: در جهت مدیریت یکپارچه و منسجم، واگذاری مدیریت 43 مرز دریایی و 23 مرز زمینی کشور به گمرک واگذار شده که سبب می‌شود با یک انسجام بیشتر این بنادر مدیریت شود.

مدیریت 66 نقطه مرزی به گمرک ایران واگذار شد

مشاور رئیس کل گمرکات ایران گفت: در جهت مدیریت یکپارچه و منسجم، واگذاری مدیریت 43 مرز دریایی و 23 مرز زمینی کشور به گمرک واگذار شده که سبب می‌شود با یک انسجام بیشتر این بنادر مدیریت شود.
مدیریت 66 نقطه مرزی به گمرک ایران واگذار شد

Continue Reading

زلزله 3.5 ریشتری شهر مرزی مهران را لرزاند

زلزله 3.5 ریشتری شهر مرزی مهران را لرزاند
زلزله 3.5 ریشتری شهر مرزی مهران را لرزاند.

زلزله 3.5 ریشتری شهر مرزی مهران را لرزاند

زلزله 3.5 ریشتری شهر مرزی مهران را لرزاند.
زلزله 3.5 ریشتری شهر مرزی مهران را لرزاند

Continue Reading

هزینه 1200 میلیارد تومان برای مهار آب‌های مرزی اردبیل

هزینه 1200 میلیارد تومان برای مهار آب‌های مرزی اردبیل
مدیرعامل آب منطقه‌ای استان اردبیل گفت: تاکنون یک‌هزار و 200 میلیارد تومان برای طرح مهار آب‌های مرزی در 4 سد استان هزینه شده است.

هزینه 1200 میلیارد تومان برای مهار آب‌های مرزی اردبیل

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان اردبیل گفت: تاکنون یک‌هزار و 200 میلیارد تومان برای طرح مهار آب‌های مرزی در 4 سد استان هزینه شده است.
هزینه 1200 میلیارد تومان برای مهار آب‌های مرزی اردبیل

Continue Reading

ایجاد معاونت برون مرزی در آموزش‌وپرورش از نیازهای جدی است

ایجاد معاونت برون مرزی در آموزش‌وپرورش از نیازهای جدی است
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد معاونت برون‌مرزی و بین‌المللی در وزارت آموزش‌وپرورش یکی از نیازهای جدی کشور است.

ایجاد معاونت برون مرزی در آموزش‌وپرورش از نیازهای جدی است

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد معاونت برون‌مرزی و بین‌المللی در وزارت آموزش‌وپرورش یکی از نیازهای جدی کشور است.
ایجاد معاونت برون مرزی در آموزش‌وپرورش از نیازهای جدی است

Continue Reading

امنیت کامل در مناطق مرزی برقرار است

امنیت کامل در مناطق مرزی برقرار است
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: امنیت کامل در مناطق مرزی سراسر آذربایجان غربی هم اکنون برقرار بوده و مشکلی وجود ندارد.

امنیت کامل در مناطق مرزی برقرار است

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: امنیت کامل در مناطق مرزی سراسر آذربایجان غربی هم اکنون برقرار بوده و مشکلی وجود ندارد.
امنیت کامل در مناطق مرزی برقرار است

Continue Reading