برچسب: لرزاند ریشتری

زلزله 3.2 ریشتری لار را لرزاند

زلزله 3.2 ریشتری لار را لرزاند
زمین‌لرزه 3.2 ریشتری شهر لار در استان فارس را به لرزه درآورد.

زلزله 3.2 ریشتری لار را لرزاند

زمین‌لرزه 3.2 ریشتری شهر لار در استان فارس را به لرزه درآورد.
زلزله 3.2 ریشتری لار را لرزاند

Continue Reading

زلزله 3.4 ریشتری دزفول را لرزاند

زلزله 3.4 ریشتری دزفول را لرزاند
زلزله‌ای با قدرت 3.4 ریشتر دزفول در استان خوزستان را لرزاند.

زلزله 3.4 ریشتری دزفول را لرزاند

زلزله‌ای با قدرت 3.4 ریشتر دزفول در استان خوزستان را لرزاند.
زلزله 3.4 ریشتری دزفول را لرزاند

Continue Reading

زلزله ۳.۴ ریشتری میانرود را لرزاند

زلزله ۳.۴ ریشتری میانرود را لرزاند
زلزله ۳.۴ ریشتری میانرود واقع در استان خوزستان را لرزاند.

زلزله ۳.۴ ریشتری میانرود را لرزاند

زلزله ۳.۴ ریشتری میانرود واقع در استان خوزستان را لرزاند.
زلزله ۳.۴ ریشتری میانرود را لرزاند

Continue Reading

زلزله 3.1 ریشتری شوش را لرزاند

زلزله 3.1 ریشتری شوش را لرزاند
زلزله‌ای به بزرگی 3.1 ریشترشوش را لرزاند.

زلزله 3.1 ریشتری شوش را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی 3.1 ریشترشوش را لرزاند.
زلزله 3.1 ریشتری شوش را لرزاند

Continue Reading

زمین‌لرزه 3.3 ریشتری میانرود را لرزاند

زمین‌لرزه 3.3 ریشتری میانرود را لرزاند
زمین لرزه‌ای در مقیاس 3.3 ریشتری در ساعت 15:36 امروز میانرود در شهرستان دزفول را لرزاند.

زمین‌لرزه 3.3 ریشتری میانرود را لرزاند

زمین لرزه‌ای در مقیاس 3.3 ریشتری در ساعت 15:36 امروز میانرود در شهرستان دزفول را لرزاند.
زمین‌لرزه 3.3 ریشتری میانرود را لرزاند

Continue Reading

زلزله 4.2 ریشتری میانرود را لرزاند

زلزله 4.2 ریشتری میانرود را لرزاند
زلزله 4.2 ریشتری در ساعت 15:52 میانرود را لرزاند.

زلزله 4.2 ریشتری میانرود را لرزاند

زلزله 4.2 ریشتری در ساعت 15:52 میانرود را لرزاند.
زلزله 4.2 ریشتری میانرود را لرزاند

Continue Reading

زلزله 3.2 ریشتری «دهدز» را لرزاند

زلزله 3.2 ریشتری «دهدز» را لرزاند
زلزله‌ای به بزرگی 3.2 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، دهدز را لرزاند.

زلزله 3.2 ریشتری «دهدز» را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی 3.2 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، دهدز را لرزاند.
زلزله 3.2 ریشتری «دهدز» را لرزاند

Continue Reading

زلزله 3.9 ریشتری بروجرد را لرزاند

زلزله 3.9 ریشتری بروجرد را لرزاند
مدیرکل بحران استان لرستان گفت: زلزله‌ای به بزرگی 3.8 ریشتر بروجرد را لرزاند.

زلزله 3.9 ریشتری بروجرد را لرزاند

مدیرکل بحران استان لرستان گفت: زلزله‌ای به بزرگی 3.8 ریشتر بروجرد را لرزاند.
زلزله 3.9 ریشتری بروجرد را لرزاند

Continue Reading

زلزله 4 ریشتری مهران را لرزاند

زلزله 4 ریشتری مهران را لرزاند
زلزله‌ای به قدرت 4 ریشتر شهر مرزی مهران را لرزاند.

زلزله 4 ریشتری مهران را لرزاند

زلزله‌ای به قدرت 4 ریشتر شهر مرزی مهران را لرزاند.
زلزله 4 ریشتری مهران را لرزاند

Continue Reading

زلزله 3.7 ریشتری کیش را لرزاند

زلزله 3.7 ریشتری کیش را لرزاند
زمین لرزه‌ای به بزرگی 3.7 ریشتر جزیره کیش در استان هرمزگان را به لرزه درآورد.

زلزله 3.7 ریشتری کیش را لرزاند

زمین لرزه‌ای به بزرگی 3.7 ریشتر جزیره کیش در استان هرمزگان را به لرزه درآورد.
زلزله 3.7 ریشتری کیش را لرزاند

Continue Reading