برچسب: فرود فرودگاه

فرود اضطراری پرواز ماهان در فرودگاه مهرآباد

فرود اضطراری پرواز ماهان در فرودگاه مهرآباد
پرواز هواپیمایی ماهان که از تهران عازم ایلام بود، به دلیل شرایط نامساعد جوی در مسیر پرواز مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه مهرآباد تهران شد.

فرود اضطراری پرواز ماهان در فرودگاه مهرآباد

پرواز هواپیمایی ماهان که از تهران عازم ایلام بود، به دلیل شرایط نامساعد جوی در مسیر پرواز مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه مهرآباد تهران شد.
فرود اضطراری پرواز ماهان در فرودگاه مهرآباد

Continue Reading

فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه اصفهان

فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه اصفهان
هواپیمای کیش ـ کاشان عصر امروز به دلیل نقص فنی در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان فرود آمد.

فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه اصفهان

هواپیمای کیش ـ کاشان عصر امروز به دلیل نقص فنی در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان فرود آمد.
فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه اصفهان

Continue Reading