برچسب: عمل

تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی عمل به اقتصاد مقاومتی است

تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی عمل به اقتصاد مقاومتی است
امام‌جمعه کرج گفت: مشکلات حال حاضر اقتصادی کشور با مذاکره و قراردادهای خارجی برطرف نخواهد شد بلکه طبق بیانات مقام معظم رهبری تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی عمل به اقتصاد مقاومتی است.

تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی عمل به اقتصاد مقاومتی است

امام‌جمعه کرج گفت: مشکلات حال حاضر اقتصادی کشور با مذاکره و قراردادهای خارجی برطرف نخواهد شد بلکه طبق بیانات مقام معظم رهبری تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی عمل به اقتصاد مقاومتی است.
تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی عمل به اقتصاد مقاومتی است

Continue Reading

انتظار تنها آرزو نیست بلکه جهاد و عمل است/ نباید خود را سرگرم برخی از بحث‌های قشری کنیم

انتظار تنها آرزو نیست بلکه جهاد و عمل است/ نباید خود را سرگرم برخی از بحث‌های قشری کنیم
امام جمعه بیرجند گفت: انتظار تنها آرزو نیست بلکه یک جهاد و عمل است و انتظار به معنای قانع نبودن به وضع موجود می‌باشد لذا هیچگاه نباید به وضع موجود قانع بود.

انتظار تنها آرزو نیست بلکه جهاد و عمل است/ نباید خود را سرگرم برخی از بحث‌های قشری کنیم

امام جمعه بیرجند گفت: انتظار تنها آرزو نیست بلکه یک جهاد و عمل است و انتظار به معنای قانع نبودن به وضع موجود می‌باشد لذا هیچگاه نباید به وضع موجود قانع بود.
انتظار تنها آرزو نیست بلکه جهاد و عمل است/ نباید خود را سرگرم برخی از بحث‌های قشری کنیم

Continue Reading

نمایندگان فراکسیون امید در استیضاح وزرا سیاسی عمل کردند/ نمی‌توان به مجلس امیدی داشت

نمایندگان فراکسیون امید در استیضاح وزرا سیاسی عمل کردند/ نمی‌توان به مجلس امیدی داشت
کارشناس مسائل سیاسی گفت: قصه استیضاح وزرا قصه سیاسی شد و اکثر کسانی که از تیم فراکسیون امید بودند علیرغم این‌که مایل بودند این وزرا حذف شوند ولی در برخوردی که نشان دادند به گونه‌ای سیاسی برخورد کردند.

نمایندگان فراکسیون امید در استیضاح وزرا سیاسی عمل کردند/ نمی‌توان به مجلس امیدی داشت

کارشناس مسائل سیاسی گفت: قصه استیضاح وزرا قصه سیاسی شد و اکثر کسانی که از تیم فراکسیون امید بودند علیرغم این‌که مایل بودند این وزرا حذف شوند ولی در برخوردی که نشان دادند به گونه‌ای سیاسی برخورد کردند.
نمایندگان فراکسیون امید در استیضاح وزرا سیاسی عمل کردند/ نمی‌توان به مجلس امیدی داشت

Continue Reading

سیستم‌های آموزشی‌ هدفمند عمل نمی‌کنند/ نیاز به نیروی تکنسین داریم

سیستم‌های آموزشی‌ هدفمند عمل نمی‌کنند/ نیاز به نیروی تکنسین داریم
رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای گفت: در نرم جهانی 18 درصد نیروی کار کشورهای توسعه‌یافته نیروهای تکنسین هستند ولی در کشورمان به حدود زیر 4 درصد می‌رسد که نشانگر این است که سیستم‌های آموزشی‌ کشور هدفمند عمل نکرده‌اند.

سیستم‌های آموزشی‌ هدفمند عمل نمی‌کنند/ نیاز به نیروی تکنسین داریم

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای گفت: در نرم جهانی 18 درصد نیروی کار کشورهای توسعه‌یافته نیروهای تکنسین هستند ولی در کشورمان به حدود زیر 4 درصد می‌رسد که نشانگر این است که سیستم‌های آموزشی‌ کشور هدفمند عمل نکرده‌اند.
سیستم‌های آموزشی‌ هدفمند عمل نمی‌کنند/ نیاز به نیروی تکنسین داریم

Continue Reading

وزارت بهداشت به وعده‌هایش عمل نکرد/ دخالت دولت مانع کمک‌های مردمی شد

وزارت بهداشت به وعده‌هایش عمل نکرد/ دخالت دولت مانع کمک‌های مردمی شد
پدر «عماد» پسرک معروف حادثه تروریستی مجلس گفت: وزارت بهداشت و دولت به وعده‌هایشان برای درمان عماد عمل نکردند و اعتقاد دارم وزیر بهداشت ما بدعهدترین و بدقول‌ترین وزیر کشور است.

وزارت بهداشت به وعده‌هایش عمل نکرد/ دخالت دولت مانع کمک‌های مردمی شد

پدر «عماد» پسرک معروف حادثه تروریستی مجلس گفت: وزارت بهداشت و دولت به وعده‌هایشان برای درمان عماد عمل نکردند و اعتقاد دارم وزیر بهداشت ما بدعهدترین و بدقول‌ترین وزیر کشور است.
وزارت بهداشت به وعده‌هایش عمل نکرد/ دخالت دولت مانع کمک‌های مردمی شد

Continue Reading

مسائل را در میدان عمل حل می‌کنیم نه پشت میز مذاکره

مسائل را در میدان عمل حل می‌کنیم نه پشت میز مذاکره
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه مسائل را در میدان عمل حل می‌کنیم نه پشت میز مذاکره،گفت: دشمن نشان داده است که زیر بار زبان منطق نمی‌رود، با دشمنی که دندان کینه نشان می‌دهد باید با مشت آهنین سخن گفت.

مسائل را در میدان عمل حل می‌کنیم نه پشت میز مذاکره

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه مسائل را در میدان عمل حل می‌کنیم نه پشت میز مذاکره،گفت: دشمن نشان داده است که زیر بار زبان منطق نمی‌رود، با دشمنی که دندان کینه نشان می‌دهد باید با مشت آهنین سخن گفت.
مسائل را در میدان عمل حل می‌کنیم نه پشت میز مذاکره

Continue Reading

همسر شهید کرمی: نگذاریم خون شهدا پایمال شود/ شهیدکرمی مرد عمل بود حتی بعد از شهادتش/ خبرنگاران بصیرت‌افزا شوند

همسر شهید کرمی: نگذاریم خون شهدا پایمال شود/ شهیدکرمی مرد عمل بود حتی بعد از شهادتش/ خبرنگاران بصیرت‌افزا شوند
همسر شهید کرمی با بیان اینکه اطلاع دقیقی از نحوه شهادت شهید کرمی ندارم، گفت: اجازه ندهید برخی بخاطر دشمنی و عناد با اسلام خون شهدا را پایمال کنند.

همسر شهید کرمی: نگذاریم خون شهدا پایمال شود/ شهیدکرمی مرد عمل بود حتی بعد از شهادتش/ خبرنگاران بصیرت‌افزا شوند

همسر شهید کرمی با بیان اینکه اطلاع دقیقی از نحوه شهادت شهید کرمی ندارم، گفت: اجازه ندهید برخی بخاطر دشمنی و عناد با اسلام خون شهدا را پایمال کنند.
همسر شهید کرمی: نگذاریم خون شهدا پایمال شود/ شهیدکرمی مرد عمل بود حتی بعد از شهادتش/ خبرنگاران بصیرت‌افزا شوند

Continue Reading

دولت یازدهم برای عمل به ارزش‌های دینی قدمی برنداشت

دولت یازدهم برای عمل به ارزش‌های دینی قدمی برنداشت
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی پذیرش سند فرهنگی 2030 را تضعیف اسلام دانست و گفت: برای عمل به ارزش‌های دینی قدمی از سوی دولت یازدهم دیده نمی‌شود بلکه ابزاری فراهم شده است که دین به عنوان مؤلفه اصلی فرهنگ تضعیف شود.

دولت یازدهم برای عمل به ارزش‌های دینی قدمی برنداشت

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی پذیرش سند فرهنگی 2030 را تضعیف اسلام دانست و گفت: برای عمل به ارزش‌های دینی قدمی از سوی دولت یازدهم دیده نمی‌شود بلکه ابزاری فراهم شده است که دین به عنوان مؤلفه اصلی فرهنگ تضعیف شود.
دولت یازدهم برای عمل به ارزش‌های دینی قدمی برنداشت

Continue Reading

راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات مصداق عمل به اقتصاد مقاومتی است

راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات مصداق عمل به اقتصاد مقاومتی است
مسؤول فاوا و فضای مجازی ناحیه بسیج دانشجویی استان زنجان با اشاره به اینکه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات مصداق عمل به اقتصاد مقاومتی است، گفت: موضوع راه‌اندازی این شبکه یکی از محورهای برگزاری جشنواره افسران جوان جنگ نرم است.

راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات مصداق عمل به اقتصاد مقاومتی است

مسؤول فاوا و فضای مجازی ناحیه بسیج دانشجویی استان زنجان با اشاره به اینکه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات مصداق عمل به اقتصاد مقاومتی است، گفت: موضوع راه‌اندازی این شبکه یکی از محورهای برگزاری جشنواره افسران جوان جنگ نرم است.
راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات مصداق عمل به اقتصاد مقاومتی است

Continue Reading

یکی از راه‌های رونق اقتصادی عمل به اقتصاد مقاومتی است

یکی از راه‌های رونق اقتصادی عمل به اقتصاد مقاومتی است
مسؤول سازمان بسیج رسانه خراسان شمالی تاکید کرد: یکی از راه‌های رونق اقتصادی عمل به اقتصاد مقاومتی است.

یکی از راه‌های رونق اقتصادی عمل به اقتصاد مقاومتی است

مسؤول سازمان بسیج رسانه خراسان شمالی تاکید کرد: یکی از راه‌های رونق اقتصادی عمل به اقتصاد مقاومتی است.
یکی از راه‌های رونق اقتصادی عمل به اقتصاد مقاومتی است

بازی

Continue Reading