برچسب: عرضه شد

عرضه تخم‌مرغ‌های قیمت‌دار به فراموشی سپرده شد

عرضه تخم‌مرغ‌های قیمت‌دار به فراموشی سپرده شد
دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت: با وجود گذشت دو سال از زمان اجرای این طرح و در حالیکه سازمان حمایت، وزارت جهاد …

عرضه تخم‌مرغ‌های قیمت‌دار به فراموشی سپرده شد

دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت: با وجود گذشت دو سال از زمان اجرای این طرح و در حالیکه سازمان حمایت، وزارت جهاد …
عرضه تخم‌مرغ‌های قیمت‌دار به فراموشی سپرده شد

سپهر نیوز

Continue Reading

عرضه پشم دباغی درجه سه در زنجان متوقف شد

عرضه پشم دباغی درجه سه در زنجان متوقف شد
رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به لزوم ارتقای کیفیت محصولات تولیدشده توسط قالیبافان استان اشاره کرد و گفت: در این راستا عرضه پشم دباغی درجه سه در زنجان متوقف شد.

عرضه پشم دباغی درجه سه در زنجان متوقف شد

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به لزوم ارتقای کیفیت محصولات تولیدشده توسط قالیبافان استان اشاره کرد و گفت: در این راستا عرضه پشم دباغی درجه سه در زنجان متوقف شد.
عرضه پشم دباغی درجه سه در زنجان متوقف شد

تکنولوژی جدید

Continue Reading