برچسب: شناسایی است

امکان شناسایی ویروس «تب کنگو» در دام‌ها وجود ندارد/ فعلا آلودگی گزارش نشده است

امکان شناسایی ویروس «تب کنگو» در دام‌ها وجود ندارد/ فعلا آلودگی گزارش نشده است
مدیر‌کل دامپزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه امکان شناسایی بیماری «تب کریمه کنگو» تا قبل از انتقال به انسان وجود ندارد اشاره کرد که فعلا گزارشی در خصوص آلودگی فرد یا افرادی به این ویروس گزارش نشده است.

امکان شناسایی ویروس «تب کنگو» در دام‌ها وجود ندارد/ فعلا آلودگی گزارش نشده است

مدیر‌کل دامپزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه امکان شناسایی بیماری «تب کریمه کنگو» تا قبل از انتقال به انسان وجود ندارد اشاره کرد که فعلا گزارشی در خصوص آلودگی فرد یا افرادی به این ویروس گزارش نشده است.
امکان شناسایی ویروس «تب کنگو» در دام‌ها وجود ندارد/ فعلا آلودگی گزارش نشده است

Continue Reading

شناسایی استعدادهای بسکتبال در دستور کار قرار گرفته است

شناسایی استعدادهای بسکتبال در دستور کار قرار گرفته است
رئیس فدراسیون بسکتبال گفت: از سال آینده بنا داریم که در یک برنامه منسجم و با استفاده از استعدادسنج‌های این ورزش، استعدادی‌های بسکتبال را در ایران شناسایی و زمینه دعوت آنها به تیم ملی را فراهم سازیم.

شناسایی استعدادهای بسکتبال در دستور کار قرار گرفته است

رئیس فدراسیون بسکتبال گفت: از سال آینده بنا داریم که در یک برنامه منسجم و با استفاده از استعدادسنج‌های این ورزش، استعدادی‌های بسکتبال را در ایران شناسایی و زمینه دعوت آنها به تیم ملی را فراهم سازیم.
شناسایی استعدادهای بسکتبال در دستور کار قرار گرفته است

Continue Reading

بازاریابی و شناسایی بازارهای جهانی مشکل اقتصاد کشور است

بازاریابی و شناسایی بازارهای جهانی مشکل اقتصاد کشور است
مدیرکل آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه گفت: بازاریابی و شناسایی بازارهای جهانی یکی از ضعف‌های اقتصادی کشور است.

بازاریابی و شناسایی بازارهای جهانی مشکل اقتصاد کشور است

مدیرکل آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه گفت: بازاریابی و شناسایی بازارهای جهانی یکی از ضعف‌های اقتصادی کشور است.
بازاریابی و شناسایی بازارهای جهانی مشکل اقتصاد کشور است

Continue Reading