فرازبام خائیز دهدشت نایب قهرمان کشور شد

فرازبام خائیز دهدشت نایب قهرمان کشور شد
تیم فرازبام خائیز دهدشت نایب قهرمان لیگ دسته یک هندبال کشور شد.

فرازبام خائیز دهدشت نایب قهرمان کشور شد

تیم فرازبام خائیز دهدشت نایب قهرمان لیگ دسته یک هندبال کشور شد.
فرازبام خائیز دهدشت نایب قهرمان کشور شد