قاتل فراری مادر و دختر در کرمانشاه دستگیر شد

قاتل فراری مادر و دختر در کرمانشاه دستگیر شد
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: شخصی که اقدام به قتل یک مادر و دخترش در بخش سرفیروزآباده کرده بود، دستگیر شد.

قاتل فراری مادر و دختر در کرمانشاه دستگیر شد

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: شخصی که اقدام به قتل یک مادر و دخترش در بخش سرفیروزآباده کرده بود، دستگیر شد.
قاتل فراری مادر و دختر در کرمانشاه دستگیر شد