برچسب: سلامت رسید

سالن آموزش سلامت کهنوج به بهره‌برداری رسید

سالن آموزش سلامت کهنوج به بهره‌برداری رسید
با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استاندار کرمان، سالن آموزش سلامت کهنوج به بهره‌برداری رسید.

سالن آموزش سلامت کهنوج به بهره‌برداری رسید

با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استاندار کرمان، سالن آموزش سلامت کهنوج به بهره‌برداری رسید.
سالن آموزش سلامت کهنوج به بهره‌برداری رسید

کرمان نیوز

Continue Reading

دومین مرکز سلامت جامعه شهری محلات به بهره‌برداری رسید

دومین مرکز سلامت جامعه شهری محلات به بهره‌برداری رسید
طی مراسمی با حضور معاون فنی مرکز بهداشت استان مرکزی و مسؤولان شهرستان محلات، مرکز سلامت جامعه شهری حکیم فردوسی در یکی از نقاط حاشیه‌ای این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

دومین مرکز سلامت جامعه شهری محلات به بهره‌برداری رسید

طی مراسمی با حضور معاون فنی مرکز بهداشت استان مرکزی و مسؤولان شهرستان محلات، مرکز سلامت جامعه شهری حکیم فردوسی در یکی از نقاط حاشیه‌ای این شهرستان به بهره‌برداری رسید.
دومین مرکز سلامت جامعه شهری محلات به بهره‌برداری رسید

Continue Reading