برچسب: زیرساخت است

زیرساخت توسعه اقتصاد در آموزش و پرورش است/ داشتن توانمندی و مهارت لازمه‌ انتصاب در پست‌های مدیریتی است

زیرساخت توسعه اقتصاد در آموزش و پرورش است/ داشتن توانمندی و مهارت لازمه‌ انتصاب در پست‌های مدیریتی است
رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اگر بخواهیم اقتصاد به توسعه پایدار برسد، زیرساخت آن در آموزش و پرورش است، گفت: داشتن توانمندی و مهارت لازمه‌ انتصاب در پست‌های مدیریتی است.

زیرساخت توسعه اقتصاد در آموزش و پرورش است/ داشتن توانمندی و مهارت لازمه‌ انتصاب در پست‌های مدیریتی است

رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اگر بخواهیم اقتصاد به توسعه پایدار برسد، زیرساخت آن در آموزش و پرورش است، گفت: داشتن توانمندی و مهارت لازمه‌ انتصاب در پست‌های مدیریتی است.
زیرساخت توسعه اقتصاد در آموزش و پرورش است/ داشتن توانمندی و مهارت لازمه‌ انتصاب در پست‌های مدیریتی است

Continue Reading

اقتصاد مقاومتی زیرساخت پیشرفت و خنثی‌کننده توطئه دشمنان است

اقتصاد مقاومتی زیرساخت پیشرفت و خنثی‌کننده توطئه دشمنان است
امام جمعه کاشمر با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی تنها مربوط به دوران بحران نیست، گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی علاوه بر اینکه توطئه دشمنان را خنثی می‌کند، زیرساخت تمدن و پیشرفت نیز محسوب می‌شود.

اقتصاد مقاومتی زیرساخت پیشرفت و خنثی‌کننده توطئه دشمنان است

امام جمعه کاشمر با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی تنها مربوط به دوران بحران نیست، گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی علاوه بر اینکه توطئه دشمنان را خنثی می‌کند، زیرساخت تمدن و پیشرفت نیز محسوب می‌شود.
اقتصاد مقاومتی زیرساخت پیشرفت و خنثی‌کننده توطئه دشمنان است

آپدیت نود 32 ورژن 6

دانلود سرا

Continue Reading