برچسب: زکات می‌شود

فراگیری فرهنگ زکات در جامعه سبب ریشه‌کن شدن فقر می‌شود

فراگیری فرهنگ زکات در جامعه سبب ریشه‌کن شدن فقر می‌شود
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) دریافت زکات را یک واجب دینی عنوان کرد و گفت: فراگیری فرهنگ زکات در جامعه یک آرمان است که می‌تواند سبب ریشه‌کن شدن فقر شود.

فراگیری فرهنگ زکات در جامعه سبب ریشه‌کن شدن فقر می‌شود

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) دریافت زکات را یک واجب دینی عنوان کرد و گفت: فراگیری فرهنگ زکات در جامعه یک آرمان است که می‌تواند سبب ریشه‌کن شدن فقر شود.
فراگیری فرهنگ زکات در جامعه سبب ریشه‌کن شدن فقر می‌شود

Continue Reading

با پرداخت زکات از سوی تمام مردم فقر ریشه‌کن می‌شود

با پرداخت زکات از سوی تمام مردم فقر ریشه‌کن می‌شود
استاد حوزه علمیه قم گفت: متاسفانه کمتر به زکات توجه می‌شود، اگر همه زکات پرداخت می‌کردند، دیگر در جامعه فقیری باقی نمی‌ماند.

با پرداخت زکات از سوی تمام مردم فقر ریشه‌کن می‌شود

استاد حوزه علمیه قم گفت: متاسفانه کمتر به زکات توجه می‌شود، اگر همه زکات پرداخت می‌کردند، دیگر در جامعه فقیری باقی نمی‌ماند.
با پرداخت زکات از سوی تمام مردم فقر ریشه‌کن می‌شود

سپهر نیوز

Continue Reading

60 درصد زکات جمع‌آوری شده در سال جاری صرف نیازمندان می‌شود

60 درصد زکات جمع‌آوری شده در سال جاری صرف نیازمندان می‌شود
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی کردستان گفت: بر اساس سیاست شورای زکات استان و کشور، امسال 60 درصد زکات جمع‌آوری شده در استان صرف حمایت از محرومین و نیازمندان می‌شود.

60 درصد زکات جمع‌آوری شده در سال جاری صرف نیازمندان می‌شود

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی کردستان گفت: بر اساس سیاست شورای زکات استان و کشور، امسال 60 درصد زکات جمع‌آوری شده در استان صرف حمایت از محرومین و نیازمندان می‌شود.
60 درصد زکات جمع‌آوری شده در سال جاری صرف نیازمندان می‌شود

دانلود فیلم جدید

Continue Reading