برچسب: زلزله لرزاند

زلزله 3.2 ریشتری لار را لرزاند

زلزله 3.2 ریشتری لار را لرزاند
زمین‌لرزه 3.2 ریشتری شهر لار در استان فارس را به لرزه درآورد.

زلزله 3.2 ریشتری لار را لرزاند

زمین‌لرزه 3.2 ریشتری شهر لار در استان فارس را به لرزه درآورد.
زلزله 3.2 ریشتری لار را لرزاند

Continue Reading

زلزله 3.7 ریشتری دهرم را لرزاند/ این زمین‌لرزه خسارتی نداشته است

زلزله 3.7 ریشتری دهرم را لرزاند/ این زمین‌لرزه خسارتی نداشته است
زلزله 3.7 ریشتری دهرم خسارتی در بر نداشته است.

زلزله 3.7 ریشتری دهرم را لرزاند/ این زمین‌لرزه خسارتی نداشته است

زلزله 3.7 ریشتری دهرم خسارتی در بر نداشته است.
زلزله 3.7 ریشتری دهرم را لرزاند/ این زمین‌لرزه خسارتی نداشته است

Continue Reading

زلزله 3.4 ریشتری دزفول را لرزاند

زلزله 3.4 ریشتری دزفول را لرزاند
زلزله‌ای با قدرت 3.4 ریشتر دزفول در استان خوزستان را لرزاند.

زلزله 3.4 ریشتری دزفول را لرزاند

زلزله‌ای با قدرت 3.4 ریشتر دزفول در استان خوزستان را لرزاند.
زلزله 3.4 ریشتری دزفول را لرزاند

Continue Reading

زلزله ۳.۴ ریشتری میانرود را لرزاند

زلزله ۳.۴ ریشتری میانرود را لرزاند
زلزله ۳.۴ ریشتری میانرود واقع در استان خوزستان را لرزاند.

زلزله ۳.۴ ریشتری میانرود را لرزاند

زلزله ۳.۴ ریشتری میانرود واقع در استان خوزستان را لرزاند.
زلزله ۳.۴ ریشتری میانرود را لرزاند

Continue Reading

زلزله 3.1 ریشتری شوش را لرزاند

زلزله 3.1 ریشتری شوش را لرزاند
زلزله‌ای به بزرگی 3.1 ریشترشوش را لرزاند.

زلزله 3.1 ریشتری شوش را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی 3.1 ریشترشوش را لرزاند.
زلزله 3.1 ریشتری شوش را لرزاند

Continue Reading

زلزله 4.2 ریشتری میانرود را لرزاند

زلزله 4.2 ریشتری میانرود را لرزاند
زلزله 4.2 ریشتری در ساعت 15:52 میانرود را لرزاند.

زلزله 4.2 ریشتری میانرود را لرزاند

زلزله 4.2 ریشتری در ساعت 15:52 میانرود را لرزاند.
زلزله 4.2 ریشتری میانرود را لرزاند

Continue Reading

زلزله 3.2 ریشتری پیشین در شهرستان سرباز را لرزاند

زلزله 3.2 ریشتری پیشین در شهرستان سرباز را لرزاند
زلزله‌ای با قدرت 3.2 ریشتر بخش پیشین در شهرستان سرباز را لرزاند.

زلزله 3.2 ریشتری پیشین در شهرستان سرباز را لرزاند

زلزله‌ای با قدرت 3.2 ریشتر بخش پیشین در شهرستان سرباز را لرزاند.
زلزله 3.2 ریشتری پیشین در شهرستان سرباز را لرزاند

Continue Reading

زلزله 3.2 ریشتری «دهدز» را لرزاند

زلزله 3.2 ریشتری «دهدز» را لرزاند
زلزله‌ای به بزرگی 3.2 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، دهدز را لرزاند.

زلزله 3.2 ریشتری «دهدز» را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی 3.2 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، دهدز را لرزاند.
زلزله 3.2 ریشتری «دهدز» را لرزاند

Continue Reading

زلزله 4.6 ریشتری کهنوج کرمان را لرزاند

زلزله 4.6 ریشتری کهنوج کرمان را لرزاند
زلزله‌ای به بزرگی 4.6 ریشتری حوالی کهنوج در جنوب استان کرمان را لرزاند.

زلزله 4.6 ریشتری کهنوج کرمان را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی 4.6 ریشتری حوالی کهنوج در جنوب استان کرمان را لرزاند.
زلزله 4.6 ریشتری کهنوج کرمان را لرزاند

Continue Reading

زلزله نسبتا شدیدی شهر یاسوج را لرزاند

زلزله نسبتا شدیدی شهر یاسوج را لرزاند
دقایقی پیش زلزله نسبتا شدیدی شهر یاسوج را لرزاند.

زلزله نسبتا شدیدی شهر یاسوج را لرزاند

دقایقی پیش زلزله نسبتا شدیدی شهر یاسوج را لرزاند.
زلزله نسبتا شدیدی شهر یاسوج را لرزاند

Continue Reading