برچسب: ریشتری

زمین‌لرزه‌های 3 ریشتری گوریه و میانرود را لرزاند

زمین‌لرزه‌های 3 ریشتری گوریه و میانرود را لرزاند
دو زلزله‌ ۳ ریشتری امروز عمق 10 کیلومتری گوریه و میانرود را در استان خوزستان لرزاند.

زمین‌لرزه‌های 3 ریشتری گوریه و میانرود را لرزاند

دو زلزله‌ ۳ ریشتری امروز عمق 10 کیلومتری گوریه و میانرود را در استان خوزستان لرزاند.
زمین‌لرزه‌های 3 ریشتری گوریه و میانرود را لرزاند

Continue Reading

وقوع 2 زمین‌لرزه 3.8 و 3.5 ریشتری در سفیدشهر آران و بیدگل

وقوع 2 زمین‌لرزه 3.8 و 3.5 ریشتری در سفیدشهر آران و بیدگل
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در منطقه سفید شهر آران و بیدگل دو زلزله 3.8 و 3.5 ریشتری برای امشب گزارش شده است.

وقوع 2 زمین‌لرزه 3.8 و 3.5 ریشتری در سفیدشهر آران و بیدگل

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در منطقه سفید شهر آران و بیدگل دو زلزله 3.8 و 3.5 ریشتری برای امشب گزارش شده است.
وقوع 2 زمین‌لرزه 3.8 و 3.5 ریشتری در سفیدشهر آران و بیدگل

Continue Reading

زمین‌لرزه 3.1 ریشتری چغامیش خوزستان را لرزاند

زمین‌لرزه 3.1 ریشتری چغامیش خوزستان را لرزاند
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.1 در مقیاس ریشتر شهر چغامیش در استان خوزستان را لرزاند.

زمین‌لرزه 3.1 ریشتری چغامیش خوزستان را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.1 در مقیاس ریشتر شهر چغامیش در استان خوزستان را لرزاند.
زمین‌لرزه 3.1 ریشتری چغامیش خوزستان را لرزاند

Continue Reading

زلزله 4.6 ریشتری کهنوج کرمان را لرزاند

زلزله 4.6 ریشتری کهنوج کرمان را لرزاند
زلزله‌ای به بزرگی 4.6 ریشتری حوالی کهنوج در جنوب استان کرمان را لرزاند.

زلزله 4.6 ریشتری کهنوج کرمان را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی 4.6 ریشتری حوالی کهنوج در جنوب استان کرمان را لرزاند.
زلزله 4.6 ریشتری کهنوج کرمان را لرزاند

Continue Reading

زلزله 3.2 ریشتری در جنوبی‌ترین شهر اصفهان

زلزله 3.2 ریشتری در جنوبی‌ترین شهر اصفهان
زلزله‌ای به بزرگی 3.2 ریشتر و در عمق 5 کیلومتری زمین بامداد روز امروز منطقه کُمه، جنوبی‌ترین نقطه استان اصفهان را لرزاند.

زلزله 3.2 ریشتری در جنوبی‌ترین شهر اصفهان

زلزله‌ای به بزرگی 3.2 ریشتر و در عمق 5 کیلومتری زمین بامداد روز امروز منطقه کُمه، جنوبی‌ترین نقطه استان اصفهان را لرزاند.
زلزله 3.2 ریشتری در جنوبی‌ترین شهر اصفهان

Continue Reading

زلزله‌ 4.1 ریشتری ریگان کرمان را لرزاند

زلزله‌ 4.1 ریشتری ریگان کرمان را لرزاند
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر حوالی محمدآباد ریگان در استان کرمان را لرزاند.

زلزله‌ 4.1 ریشتری ریگان کرمان را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر حوالی محمدآباد ریگان در استان کرمان را لرزاند.
زلزله‌ 4.1 ریشتری ریگان کرمان را لرزاند

Continue Reading

زلزله 3.5 ریشتری شهر مرزی مهران را لرزاند

زلزله 3.5 ریشتری شهر مرزی مهران را لرزاند
زلزله 3.5 ریشتری شهر مرزی مهران را لرزاند.

زلزله 3.5 ریشتری شهر مرزی مهران را لرزاند

زلزله 3.5 ریشتری شهر مرزی مهران را لرزاند.
زلزله 3.5 ریشتری شهر مرزی مهران را لرزاند

Continue Reading

زلزله ۳.۴ ریشتری شهر سطر کرمانشاه را لرزاند

زلزله ۳.۴ ریشتری شهر سطر کرمانشاه را لرزاند
زلزله‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر شهر سطر کرمانشاه را لرزاند.

زلزله ۳.۴ ریشتری شهر سطر کرمانشاه را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر شهر سطر کرمانشاه را لرزاند.
زلزله ۳.۴ ریشتری شهر سطر کرمانشاه را لرزاند

Continue Reading

زمین‌لرزه 4 ریشتری نجف‌شهر کرمان را لرزاند

زمین‌لرزه 4 ریشتری نجف‌شهر کرمان را لرزاند
زمین لرزه‌ای به بزرگی 4 ریشتر نجف‌شهر استان کرمان را لرزاند.

زمین‌لرزه 4 ریشتری نجف‌شهر کرمان را لرزاند

زمین لرزه‌ای به بزرگی 4 ریشتر نجف‌شهر استان کرمان را لرزاند.
زمین‌لرزه 4 ریشتری نجف‌شهر کرمان را لرزاند

Continue Reading

زلزله 4.1 ریشتری فاریاب کرمان را لرزاند

زلزله 4.1 ریشتری فاریاب کرمان را لرزاند
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر دقایقی پیش حوالی فاریاب کرمان را لرزاند.

زلزله 4.1 ریشتری فاریاب کرمان را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر دقایقی پیش حوالی فاریاب کرمان را لرزاند.
زلزله 4.1 ریشتری فاریاب کرمان را لرزاند

Continue Reading