برچسب: ریشتری را

زمین‌لرزه‌های 3 ریشتری گوریه و میانرود را لرزاند

زمین‌لرزه‌های 3 ریشتری گوریه و میانرود را لرزاند
دو زلزله‌ ۳ ریشتری امروز عمق 10 کیلومتری گوریه و میانرود را در استان خوزستان لرزاند.

زمین‌لرزه‌های 3 ریشتری گوریه و میانرود را لرزاند

دو زلزله‌ ۳ ریشتری امروز عمق 10 کیلومتری گوریه و میانرود را در استان خوزستان لرزاند.
زمین‌لرزه‌های 3 ریشتری گوریه و میانرود را لرزاند

Continue Reading

زلزله 3.2 ریشتری لار را لرزاند

زلزله 3.2 ریشتری لار را لرزاند
زمین‌لرزه 3.2 ریشتری شهر لار در استان فارس را به لرزه درآورد.

زلزله 3.2 ریشتری لار را لرزاند

زمین‌لرزه 3.2 ریشتری شهر لار در استان فارس را به لرزه درآورد.
زلزله 3.2 ریشتری لار را لرزاند

Continue Reading

زلزله 3.4 ریشتری دزفول را لرزاند

زلزله 3.4 ریشتری دزفول را لرزاند
زلزله‌ای با قدرت 3.4 ریشتر دزفول در استان خوزستان را لرزاند.

زلزله 3.4 ریشتری دزفول را لرزاند

زلزله‌ای با قدرت 3.4 ریشتر دزفول در استان خوزستان را لرزاند.
زلزله 3.4 ریشتری دزفول را لرزاند

Continue Reading

زلزله ۳.۴ ریشتری میانرود را لرزاند

زلزله ۳.۴ ریشتری میانرود را لرزاند
زلزله ۳.۴ ریشتری میانرود واقع در استان خوزستان را لرزاند.

زلزله ۳.۴ ریشتری میانرود را لرزاند

زلزله ۳.۴ ریشتری میانرود واقع در استان خوزستان را لرزاند.
زلزله ۳.۴ ریشتری میانرود را لرزاند

Continue Reading

زلزله 3.1 ریشتری شوش را لرزاند

زلزله 3.1 ریشتری شوش را لرزاند
زلزله‌ای به بزرگی 3.1 ریشترشوش را لرزاند.

زلزله 3.1 ریشتری شوش را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی 3.1 ریشترشوش را لرزاند.
زلزله 3.1 ریشتری شوش را لرزاند

Continue Reading

زمین‌لرزه 3.3 ریشتری میانرود را لرزاند

زمین‌لرزه 3.3 ریشتری میانرود را لرزاند
زمین لرزه‌ای در مقیاس 3.3 ریشتری در ساعت 15:36 امروز میانرود در شهرستان دزفول را لرزاند.

زمین‌لرزه 3.3 ریشتری میانرود را لرزاند

زمین لرزه‌ای در مقیاس 3.3 ریشتری در ساعت 15:36 امروز میانرود در شهرستان دزفول را لرزاند.
زمین‌لرزه 3.3 ریشتری میانرود را لرزاند

Continue Reading

زلزله 4.2 ریشتری میانرود را لرزاند

زلزله 4.2 ریشتری میانرود را لرزاند
زلزله 4.2 ریشتری در ساعت 15:52 میانرود را لرزاند.

زلزله 4.2 ریشتری میانرود را لرزاند

زلزله 4.2 ریشتری در ساعت 15:52 میانرود را لرزاند.
زلزله 4.2 ریشتری میانرود را لرزاند

Continue Reading

زمین‌لرزه 3.1 ریشتری چغامیش خوزستان را لرزاند

زمین‌لرزه 3.1 ریشتری چغامیش خوزستان را لرزاند
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.1 در مقیاس ریشتر شهر چغامیش در استان خوزستان را لرزاند.

زمین‌لرزه 3.1 ریشتری چغامیش خوزستان را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.1 در مقیاس ریشتر شهر چغامیش در استان خوزستان را لرزاند.
زمین‌لرزه 3.1 ریشتری چغامیش خوزستان را لرزاند

Continue Reading

زلزله 3.2 ریشتری پیشین در شهرستان سرباز را لرزاند

زلزله 3.2 ریشتری پیشین در شهرستان سرباز را لرزاند
زلزله‌ای با قدرت 3.2 ریشتر بخش پیشین در شهرستان سرباز را لرزاند.

زلزله 3.2 ریشتری پیشین در شهرستان سرباز را لرزاند

زلزله‌ای با قدرت 3.2 ریشتر بخش پیشین در شهرستان سرباز را لرزاند.
زلزله 3.2 ریشتری پیشین در شهرستان سرباز را لرزاند

Continue Reading

زلزله 3.2 ریشتری «دهدز» را لرزاند

زلزله 3.2 ریشتری «دهدز» را لرزاند
زلزله‌ای به بزرگی 3.2 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، دهدز را لرزاند.

زلزله 3.2 ریشتری «دهدز» را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی 3.2 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، دهدز را لرزاند.
زلزله 3.2 ریشتری «دهدز» را لرزاند

Continue Reading