کوتاه آمدن مقابل آمریکا نافی استقلال ملی است/ شورای عالی امنیت ملی به یاوه‌گویی‌های ترامپ واکنش انقلابی نشان دهد

کوتاه آمدن مقابل آمریکا نافی استقلال ملی است/ شورای عالی امنیت ملی به یاوه‌گویی‌های ترامپ واکنش انقلابی نشان دهد
امام جمعه تبریز با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب با نخبگان دانش‌آموز خطاب به افرادی که معتقدند اگر کوتاه بیاییم مشکلات با آمریکا حل خواهد شد، گفت: کوتاه آمدن، آمریکا را گستاخ‌تر کرده و باعث از بین رفتن استقلال ایران می‌شود.

کوتاه آمدن مقابل آمریکا نافی استقلال ملی است/ شورای عالی امنیت ملی به یاوه‌گویی‌های ترامپ واکنش انقلابی نشان دهد

امام جمعه تبریز با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب با نخبگان دانش‌آموز خطاب به افرادی که معتقدند اگر کوتاه بیاییم مشکلات با آمریکا حل خواهد شد، گفت: کوتاه آمدن، آمریکا را گستاخ‌تر کرده و باعث از بین رفتن استقلال ایران می‌شود.
کوتاه آمدن مقابل آمریکا نافی استقلال ملی است/ شورای عالی امنیت ملی به یاوه‌گویی‌های ترامپ واکنش انقلابی نشان دهد