برچسب: دانشگاه است

دانشگاه میزبان حرکت‌های بی‌نظیری در جریان انقلاب است

دانشگاه میزبان حرکت‌های بی‌نظیری در جریان انقلاب است
مسؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان تهران گفت: دانشگاه میزبان حرکت‌های بی‌نظیری در جریان انقلاب بوده و همواره در میدان تحولات حضور داشته است.

دانشگاه میزبان حرکت‌های بی‌نظیری در جریان انقلاب است

مسؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان تهران گفت: دانشگاه میزبان حرکت‌های بی‌نظیری در جریان انقلاب بوده و همواره در میدان تحولات حضور داشته است.
دانشگاه میزبان حرکت‌های بی‌نظیری در جریان انقلاب است

Continue Reading

نماز جمعه دانشگاه دشمن‌شناسی و تریبون افشاگری است

نماز جمعه دانشگاه دشمن‌شناسی و تریبون افشاگری است
رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه مازندران گفت: نماز جمعه به‌عنوان یک قرارگاه فرهنگی، کلاس مقاومت، استکبارستیزی و رسواکننده فتنه‌گران داخلی و خارجی است.

نماز جمعه دانشگاه دشمن‌شناسی و تریبون افشاگری است

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه مازندران گفت: نماز جمعه به‌عنوان یک قرارگاه فرهنگی، کلاس مقاومت، استکبارستیزی و رسواکننده فتنه‌گران داخلی و خارجی است.
نماز جمعه دانشگاه دشمن‌شناسی و تریبون افشاگری است

Continue Reading

دانشگاه پیام نور خوانسار قطب تحصیلات تکمیلی در غرب استان اصفهان است

دانشگاه پیام نور خوانسار قطب تحصیلات تکمیلی در غرب استان اصفهان است
رئیس دانشگاه پیام نور خوانسار: دانشگاه پیام نور خوانسار قطب تحصیلات تکمیلی در غرب استان اصفهان است.

دانشگاه پیام نور خوانسار قطب تحصیلات تکمیلی در غرب استان اصفهان است

رئیس دانشگاه پیام نور خوانسار: دانشگاه پیام نور خوانسار قطب تحصیلات تکمیلی در غرب استان اصفهان است.
دانشگاه پیام نور خوانسار قطب تحصیلات تکمیلی در غرب استان اصفهان است

Continue Reading

دانشگاه فرهنگیان نیازمند توجه ویژه است

دانشگاه فرهنگیان نیازمند توجه ویژه است
استاندار هرمزگان گفت: دانشگاه فرهنگیان نیازمند توجه ویژه است و باید به پیشرفت کار آن کمک کنیم.

دانشگاه فرهنگیان نیازمند توجه ویژه است

استاندار هرمزگان گفت: دانشگاه فرهنگیان نیازمند توجه ویژه است و باید به پیشرفت کار آن کمک کنیم.
دانشگاه فرهنگیان نیازمند توجه ویژه است

Continue Reading

سیاست اصلی دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه اقتصاد مقاومتی است

سیاست اصلی دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه اقتصاد مقاومتی است
نماینده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: سیاست اصلی دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه اقتصاد مقاومتی است.

سیاست اصلی دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه اقتصاد مقاومتی است

نماینده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: سیاست اصلی دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه اقتصاد مقاومتی است.
سیاست اصلی دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه اقتصاد مقاومتی است

خرید بک لینک رنک 5

ورزش و زندگی

Continue Reading

وضعیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان بحرانی است

وضعیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان بحرانی است
نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس شورای اسلامی خواستار توجه ویژه دولت به دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد و گفت: وضعیت دانشگاه علوم پزشگی گیلان در حالت بحرانی است.

وضعیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان بحرانی است

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس شورای اسلامی خواستار توجه ویژه دولت به دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد و گفت: وضعیت دانشگاه علوم پزشگی گیلان در حالت بحرانی است.
وضعیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان بحرانی است

بک لینک
Continue Reading