برچسب: خراسان قهرمانی

اعزام تیراندازان خراسان شمالی به مسابقات قهرمانی کشور

اعزام تیراندازان خراسان شمالی به مسابقات قهرمانی کشور
نایب رئیس هیأت تیراندازی خراسان شمالی از اعزام تیراندازان این استان به مسابقات قهرمانی کشوری تیراندازی تفنگ بادی 10 متر خبر داد.

اعزام تیراندازان خراسان شمالی به مسابقات قهرمانی کشور

نایب رئیس هیأت تیراندازی خراسان شمالی از اعزام تیراندازان این استان به مسابقات قهرمانی کشوری تیراندازی تفنگ بادی 10 متر خبر داد.
اعزام تیراندازان خراسان شمالی به مسابقات قهرمانی کشور

Continue Reading

درخشش دوندگان خراسان رضوی در مسابقات قهرمانی آسیا

درخشش دوندگان خراسان رضوی در مسابقات قهرمانی آسیا
رئیس هیأت دوومیدانی استان خراسان رضوی از درخشش دوندگان خراسان رضوی در مسابقات قهرمانی آسیا خبر داد.

درخشش دوندگان خراسان رضوی در مسابقات قهرمانی آسیا

رئیس هیأت دوومیدانی استان خراسان رضوی از درخشش دوندگان خراسان رضوی در مسابقات قهرمانی آسیا خبر داد.
درخشش دوندگان خراسان رضوی در مسابقات قهرمانی آسیا

Continue Reading