برچسب: تیراندازان قهرمانی

اعزام تیراندازان خراسان شمالی به مسابقات قهرمانی کشور

اعزام تیراندازان خراسان شمالی به مسابقات قهرمانی کشور
نایب رئیس هیأت تیراندازی خراسان شمالی از اعزام تیراندازان این استان به مسابقات قهرمانی کشوری تیراندازی تفنگ بادی 10 متر خبر داد.

اعزام تیراندازان خراسان شمالی به مسابقات قهرمانی کشور

نایب رئیس هیأت تیراندازی خراسان شمالی از اعزام تیراندازان این استان به مسابقات قهرمانی کشوری تیراندازی تفنگ بادی 10 متر خبر داد.
اعزام تیراندازان خراسان شمالی به مسابقات قهرمانی کشور

Continue Reading

اعزام تیراندازان قم به مسابقات آزاد قهرمانی کشور

اعزام تیراندازان قم به مسابقات آزاد قهرمانی کشور
رئیس هیئت تیراندازی استان قم از اعزام تیراندازان شاخص قم به هشمتین دوره مسابقات آزاد تیراندازی قهرمانی کشور خبر داد.

اعزام تیراندازان قم به مسابقات آزاد قهرمانی کشور

رئیس هیئت تیراندازی استان قم از اعزام تیراندازان شاخص قم به هشمتین دوره مسابقات آزاد تیراندازی قهرمانی کشور خبر داد.
اعزام تیراندازان قم به مسابقات آزاد قهرمانی کشور

خرید بک لینک
Continue Reading