برچسب: تکذیب در

تکذیب رنگی شدن آب در اصفهان

تکذیب رنگی شدن آب در اصفهان
شایعه رنگی شدن آب در چند محله شهر اصفهان از سوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تکذیب شد.

تکذیب رنگی شدن آب در اصفهان

شایعه رنگی شدن آب در چند محله شهر اصفهان از سوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تکذیب شد.
تکذیب رنگی شدن آب در اصفهان

Continue Reading

تکذیب شایعه انفجار مین در مهران

تکذیب شایعه انفجار مین در مهران
فرمانده انتظامی شهرستان مهران شایعه انفجار مین در مهران و زخمی شدن یک نفر در این رابطه را تکذیب کرد.

تکذیب شایعه انفجار مین در مهران

فرمانده انتظامی شهرستان مهران شایعه انفجار مین در مهران و زخمی شدن یک نفر در این رابطه را تکذیب کرد.
تکذیب شایعه انفجار مین در مهران

Continue Reading