آمادگی تیم‌های تخصصی هلال‌احمر دماوند برای خدمات‌رسانی به مردم در شب‌های قدر

آمادگی تیم‌های تخصصی هلال‌احمر دماوند برای خدمات‌رسانی به مردم در شب‌های قدر
سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان دماوند از آمادگی تیم‌های تخصصی هلال‌احمر دماوند برای خدمات‌رسانی به مردم به ویژه در شب‌های قدر خبر داد.

آمادگی تیم‌های تخصصی هلال‌احمر دماوند برای خدمات‌رسانی به مردم در شب‌های قدر

سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان دماوند از آمادگی تیم‌های تخصصی هلال‌احمر دماوند برای خدمات‌رسانی به مردم به ویژه در شب‌های قدر خبر داد.
آمادگی تیم‌های تخصصی هلال‌احمر دماوند برای خدمات‌رسانی به مردم در شب‌های قدر

اخبار کارگران