برچسب: ایجاد و

ایجاد 5 هزار سازمان مردم‌نهاد در کشور/ حجم ساخت و ساز ورزشی پس از انقلاب 6 برابر شده است

ایجاد 5 هزار سازمان مردم‌نهاد در کشور/ حجم ساخت و ساز ورزشی پس از انقلاب 6 برابر شده است
وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه هدف دولت در پایان عمر خود ایجاد 5 هزار سازمان مردم‌نهاد در کشور است، گفت: در 50 شهر نیز خانه جوانان احداث خواهد شد.

ایجاد 5 هزار سازمان مردم‌نهاد در کشور/ حجم ساخت و ساز ورزشی پس از انقلاب 6 برابر شده است

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه هدف دولت در پایان عمر خود ایجاد 5 هزار سازمان مردم‌نهاد در کشور است، گفت: در 50 شهر نیز خانه جوانان احداث خواهد شد.
ایجاد 5 هزار سازمان مردم‌نهاد در کشور/ حجم ساخت و ساز ورزشی پس از انقلاب 6 برابر شده است

Continue Reading

ایجاد 240 هزار شغل با احیا و بازسازی 100 هزار واحد مسکونی در کشور

ایجاد 240 هزار شغل با احیا و بازسازی 100 هزار واحد مسکونی در کشور
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت سال جاری ایجاد 240 هزار شغل را درغالب احیا و بازسازی 100 هزار واحد مسکونی در حوزه بافت‌های فرسوده پیش‌بینی کرده است.

ایجاد 240 هزار شغل با احیا و بازسازی 100 هزار واحد مسکونی در کشور

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت سال جاری ایجاد 240 هزار شغل را درغالب احیا و بازسازی 100 هزار واحد مسکونی در حوزه بافت‌های فرسوده پیش‌بینی کرده است.
ایجاد 240 هزار شغل با احیا و بازسازی 100 هزار واحد مسکونی در کشور

Continue Reading

تاثیرات مثبت ایجاد وحدت بین حوزه و دانشگاه

تاثیرات مثبت ایجاد وحدت بین حوزه و دانشگاه
یکی از مراجع عظام تقلید گفت: پیوند بین حوزه و دانشگاه توفیقات زیادی را برای این نهادهای علمی خواهد داشت.

تاثیرات مثبت ایجاد وحدت بین حوزه و دانشگاه

یکی از مراجع عظام تقلید گفت: پیوند بین حوزه و دانشگاه توفیقات زیادی را برای این نهادهای علمی خواهد داشت.
تاثیرات مثبت ایجاد وحدت بین حوزه و دانشگاه

Continue Reading

ایجاد دبیرخانه دائمی اجلاس والیان مرزی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان در سیستان و بلوچستان

ایجاد دبیرخانه دائمی اجلاس والیان مرزی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان در سیستان و بلوچستان
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: ایجاد دبیرخانه دائمی اجلاس والیان مرزی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان در استان سیستان و بلوچستان تصویب شد.

ایجاد دبیرخانه دائمی اجلاس والیان مرزی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان در سیستان و بلوچستان

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: ایجاد دبیرخانه دائمی اجلاس والیان مرزی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان در استان سیستان و بلوچستان تصویب شد.
ایجاد دبیرخانه دائمی اجلاس والیان مرزی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان در سیستان و بلوچستان

عکس جدید اینستاگرام

Continue Reading