برچسب: اوراق

اعتبارات از محل اوراق تداوم یابد، کشور اوراق می‌شود!/ سرنوشت طرح سلامت اگر اصلاح نشود نابودی است

اعتبارات از محل اوراق تداوم یابد، کشور اوراق می‌شود!/ سرنوشت طرح سلامت اگر اصلاح نشود نابودی است
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم گفت: از اعتبار 16 هزار میلیارد تومانی سال 97، مبلغ 7500 میلیارد تومان از محل اوراق است که اگر ادامه پیدا کند کشور را اوراق می‌کند.

اعتبارات از محل اوراق تداوم یابد، کشور اوراق می‌شود!/ سرنوشت طرح سلامت اگر اصلاح نشود نابودی است

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم گفت: از اعتبار 16 هزار میلیارد تومانی سال 97، مبلغ 7500 میلیارد تومان از محل اوراق است که اگر ادامه پیدا کند کشور را اوراق می‌کند.
اعتبارات از محل اوراق تداوم یابد، کشور اوراق می‌شود!/ سرنوشت طرح سلامت اگر اصلاح نشود نابودی است

Continue Reading

عمده هزینه‌های عمرانی کشور از طریق اوراق و اسناد خزانه تأمین می‌شود

عمده هزینه‌های عمرانی کشور از طریق اوراق و اسناد خزانه تأمین می‌شود
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: دو سال است که عمده هزینه‌های عمرانی مورد نیاز کشور را از طریق اوراق و اسناد خزانه تأمین می‌کنیم.

عمده هزینه‌های عمرانی کشور از طریق اوراق و اسناد خزانه تأمین می‌شود

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: دو سال است که عمده هزینه‌های عمرانی مورد نیاز کشور را از طریق اوراق و اسناد خزانه تأمین می‌کنیم.
عمده هزینه‌های عمرانی کشور از طریق اوراق و اسناد خزانه تأمین می‌شود

Continue Reading

آخرین نرخ میانگین اوراق مسکن

آخرین نرخ میانگین اوراق مسکن
براساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان فرابورس، آخرین نرخ میانگین اوراق حق‌تقدم وام مسکن دیروز، به عدد 98 هزار و 357 هزار تومان …

آخرین نرخ میانگین اوراق مسکن

براساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان فرابورس، آخرین نرخ میانگین اوراق حق‌تقدم وام مسکن دیروز، به عدد 98 هزار و 357 هزار تومان …
آخرین نرخ میانگین اوراق مسکن

قدیر نیوز

Continue Reading

4 نوع اوراق مشارکت در ایران را بشناسید

4 نوع اوراق مشارکت در ایران را بشناسید
از منظر حسابداری، هرگاه دولت به علت کسری بودجه اقدام به تامین مالی خود از طریق بانک مرکزی کند، برای آن بدهی ایجاد می‌شود. این بدهی لاجرم روزی باید تسویه شود. نوع دیگری از بدهی دولت نیز می‌تواند مربوط به پیمانکاران بخش خصوصی باشد.

4 نوع اوراق مشارکت در ایران را بشناسید

از منظر حسابداری، هرگاه دولت به علت کسری بودجه اقدام به تامین مالی خود از طریق بانک مرکزی کند، برای آن بدهی ایجاد می‌شود. این بدهی لاجرم روزی باید تسویه شود. نوع دیگری از بدهی دولت نیز می‌تواند مربوط به پیمانکاران بخش خصوصی باشد.
4 نوع اوراق مشارکت در ایران را بشناسید

خبر جدید

Continue Reading