برچسب: اعتیاد است

اعتیاد میان دانش‌آموزان در سنین پایین رشد چشمگیری داشته است

اعتیاد میان دانش‌آموزان در سنین پایین رشد چشمگیری داشته است
عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در حال حاضر بیماری اعتیاد در بین دانش‌آموزان در سنین پایین رشد چشمگیری داشته است.

اعتیاد میان دانش‌آموزان در سنین پایین رشد چشمگیری داشته است

عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در حال حاضر بیماری اعتیاد در بین دانش‌آموزان در سنین پایین رشد چشمگیری داشته است.

اعتیاد میان دانش‌آموزان در سنین پایین رشد چشمگیری داشته است

Continue Reading

اعتیاد یک مسأله استعماری و استکباری است

اعتیاد یک مسأله استعماری و استکباری است
امام‌جمعه فیروزآباد با بیان اینکه اعتیاد یک مسأله استعماری و استکباری است که از سوی کشورهای آمریکا و انگلیس طراحی می‌شود گفت: تلاش آمریکا و استکبار فقط سلطه بر نسل جوان است.

اعتیاد یک مسأله استعماری و استکباری است

امام‌جمعه فیروزآباد با بیان اینکه اعتیاد یک مسأله استعماری و استکباری است که از سوی کشورهای آمریکا و انگلیس طراحی می‌شود گفت: تلاش آمریکا و استکبار فقط سلطه بر نسل جوان است.
اعتیاد یک مسأله استعماری و استکباری است

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

Continue Reading

آمار اعتیاد در استان اصفهان 1/9 درصد است

آمار اعتیاد در استان اصفهان 1/9 درصد است
رئیس اداره بهزیستی شهرضا گفت: نرخ اعتیاد در کشور 2/5 درصد است که این آمار در استان اصفهان به 1/9 کاهش پیدا می‌کند.

آمار اعتیاد در استان اصفهان 1/9 درصد است

رئیس اداره بهزیستی شهرضا گفت: نرخ اعتیاد در کشور 2/5 درصد است که این آمار در استان اصفهان به 1/9 کاهش پیدا می‌کند.
آمار اعتیاد در استان اصفهان 1/9 درصد است

تکنولوژی جدید

Continue Reading