برچسب: است نظر

برخی به دنبال تخریب مجلس خبرگان هستند/ اظهار نظر درباره مسائل مهم کشور حق مجلس خبرگان است

برخی به دنبال تخریب مجلس خبرگان هستند/ اظهار نظر درباره مسائل مهم کشور حق مجلس خبرگان است
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: برخی افراد به دنبال تخریب مجلس خبرگان و نماز جمعه هستند و به بهانه‌های مختلف نهاد‌های اصلی نظام را می‌کوبند.

برخی به دنبال تخریب مجلس خبرگان هستند/ اظهار نظر درباره مسائل مهم کشور حق مجلس خبرگان است

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: برخی افراد به دنبال تخریب مجلس خبرگان و نماز جمعه هستند و به بهانه‌های مختلف نهاد‌های اصلی نظام را می‌کوبند.
برخی به دنبال تخریب مجلس خبرگان هستند/ اظهار نظر درباره مسائل مهم کشور حق مجلس خبرگان است

Continue Reading

حوزه علمیه از نظر علمی با نشاط است

حوزه علمیه از نظر علمی با نشاط است
مدیر حوزه علمیه قم گفت: توجه به اتقان علمی حوزه از دغدغه‌های جدی مراجع در گذشته و حال است که اساتید تمام تلاش خود را در این زمینه مصروف کردند و اکنون حوزه علمیه از نظر علمی با نشاط است.

حوزه علمیه از نظر علمی با نشاط است

مدیر حوزه علمیه قم گفت: توجه به اتقان علمی حوزه از دغدغه‌های جدی مراجع در گذشته و حال است که اساتید تمام تلاش خود را در این زمینه مصروف کردند و اکنون حوزه علمیه از نظر علمی با نشاط است.
حوزه علمیه از نظر علمی با نشاط است

گوشی موبایل

Continue Reading