برچسب: است عامل

اقتصاد لیبرال حاکم بر دولت عامل افزایش نرخ ارز در کشور است

اقتصاد لیبرال حاکم بر دولت عامل افزایش نرخ ارز در کشور است
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: بی‌کفایتی تیم اقتصادی در کنار اقتصاد لیبرال حاکم بر دولت از عوامل اصلی افزایش نرخ ارز در چند روز اخیر است.

اقتصاد لیبرال حاکم بر دولت عامل افزایش نرخ ارز در کشور است

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: بی‌کفایتی تیم اقتصادی در کنار اقتصاد لیبرال حاکم بر دولت از عوامل اصلی افزایش نرخ ارز در چند روز اخیر است.
اقتصاد لیبرال حاکم بر دولت عامل افزایش نرخ ارز در کشور است

Continue Reading

انتظار فرج بزرگترین عامل رشد جامعه اسلامی است

انتظار فرج بزرگترین عامل رشد جامعه اسلامی است
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه انتظار فرج را بزرگترین عامل رشد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه اسلامی دانست و گفت: درک مفهوم انتظار و تبیین و نهادینه کردن آن در جامعه، عامل رشد جوامع دینی است.

انتظار فرج بزرگترین عامل رشد جامعه اسلامی است

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه انتظار فرج را بزرگترین عامل رشد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه اسلامی دانست و گفت: درک مفهوم انتظار و تبیین و نهادینه کردن آن در جامعه، عامل رشد جوامع دینی است.
انتظار فرج بزرگترین عامل رشد جامعه اسلامی است

Continue Reading

مداخله غیر‌ضروری دولت عامل فساد اداری است

مداخله غیر‌ضروری دولت عامل فساد اداری است
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس گفت: اگر شفافیت‌ها افزایش یابد جلوی فساد اداری گرفته می‌شود، زیرا مداخله غیر‌ضروری دولت و عدم‌ شفافیت در اجرای امور موجب فساد خواهد شد.

مداخله غیر‌ضروری دولت عامل فساد اداری است

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس گفت: اگر شفافیت‌ها افزایش یابد جلوی فساد اداری گرفته می‌شود، زیرا مداخله غیر‌ضروری دولت و عدم‌ شفافیت در اجرای امور موجب فساد خواهد شد.
مداخله غیر‌ضروری دولت عامل فساد اداری است

عکس های داغ جدید

Continue Reading

هم‌افزایی توان ارگان‌های درون‌شهری عامل کلیدی در کاهش اعتیاد است

هم‌افزایی توان ارگان‌های درون‌شهری عامل کلیدی در کاهش اعتیاد است
سرپرست اداره بهزیستی شهرستان قدس گفت: هم‌افزایی توان و ظرفیت‌های ارگان‌ها و ادارات درون‌شهری عامل کلیدی و مؤثر در کاهش آسیب اجتماعی همچون اعتیاد است.

هم‌افزایی توان ارگان‌های درون‌شهری عامل کلیدی در کاهش اعتیاد است

سرپرست اداره بهزیستی شهرستان قدس گفت: هم‌افزایی توان و ظرفیت‌های ارگان‌ها و ادارات درون‌شهری عامل کلیدی و مؤثر در کاهش آسیب اجتماعی همچون اعتیاد است.
هم‌افزایی توان ارگان‌های درون‌شهری عامل کلیدی در کاهش اعتیاد است

فروش بک لینک

روزنامه قانون

Continue Reading