قیام مردم استان خراسان جنوبی علیه آشوب/ دست از ارزش‌هایمان نخواهیم کشید

قیام مردم استان خراسان جنوبی علیه آشوب/ دست از ارزش‌هایمان نخواهیم کشید
مردم استان خراسان جنوبی امروز با حضور خود در صحنه به همه دشمنان این مملکت نشان دادند که مسیر مطالبه‌گری بر حق از مسیر فتنه‌گری جدا است و نمی‌پذیرند که منافقین و دشمنان قسم‌خورده انقلاب اسلامی با استفاده از مطالبات بر حق آن‌ها بخواهند به اهداف پلید خود برسند.

قیام مردم استان خراسان جنوبی علیه آشوب/ دست از ارزش‌هایمان نخواهیم کشید

مردم استان خراسان جنوبی امروز با حضور خود در صحنه به همه دشمنان این مملکت نشان دادند که مسیر مطالبه‌گری بر حق از مسیر فتنه‌گری جدا است و نمی‌پذیرند که منافقین و دشمنان قسم‌خورده انقلاب اسلامی با استفاده از مطالبات بر حق آن‌ها بخواهند به اهداف پلید خود برسند.
قیام مردم استان خراسان جنوبی علیه آشوب/ دست از ارزش‌هایمان نخواهیم کشید