برچسب: از حذف

کلمه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه حذف می‌شود

کلمه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه حذف می‌شود
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی موضوع حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه در قالب طرحی خبر داد و هدف از این امر را تامین امنیت روانی زنان اعلام کرد.

کلمه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه حذف می‌شود

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی موضوع حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه در قالب طرحی خبر داد و هدف از این امر را تامین امنیت روانی زنان اعلام کرد.
کلمه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه حذف می‌شود

Continue Reading

عوارض خروج از مرز بین‌المللی شلمچه حذف شد

عوارض خروج از مرز بین‌المللی شلمچه حذف شد
با دستور استاندار خوزستان عوارض خروج از مرز بین‌المللی شلمچه حذف شد.

عوارض خروج از مرز بین‌المللی شلمچه حذف شد

با دستور استاندار خوزستان عوارض خروج از مرز بین‌المللی شلمچه حذف شد.
عوارض خروج از مرز بین‌المللی شلمچه حذف شد

Continue Reading

عوارض خروج از مرز شلمچه حذف شد

عوارض خروج از مرز شلمچه حذف شد
قائم‌مقام سازمان منطقه آزاد اروند گفت: عوارض خروج از مرز شلمچه با دستور هیئت رئیسه مناطق آزاد کشور از تاریخ 9 آبان‌ماه 1396 به مدت 10 روز حذف شد.

عوارض خروج از مرز شلمچه حذف شد

قائم‌مقام سازمان منطقه آزاد اروند گفت: عوارض خروج از مرز شلمچه با دستور هیئت رئیسه مناطق آزاد کشور از تاریخ 9 آبان‌ماه 1396 به مدت 10 روز حذف شد.
عوارض خروج از مرز شلمچه حذف شد

Continue Reading