برچسب: از اقتصادی

ثبت بیش از 62 درخواست سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس

ثبت بیش از 62 درخواست سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس با اشاره به ثبت بیش از 62 در خواست سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی طی سال گذشته، از پیش‌بینی افتتاح صنایع بزرگ و کوچک در این منطقه خبر داد.

ثبت بیش از 62 درخواست سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس با اشاره به ثبت بیش از 62 در خواست سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی طی سال گذشته، از پیش‌بینی افتتاح صنایع بزرگ و کوچک در این منطقه خبر داد.
ثبت بیش از 62 درخواست سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس

Continue Reading

استفاده از آمایش سرزمینی برای حمایت از کالای ایرانی/ تولید یکی از راهبردهای رشد اقتصادی است

استفاده از آمایش سرزمینی برای حمایت از کالای ایرانی/ تولید یکی از راهبردهای رشد اقتصادی است
عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: برای حمایت از کالای ایرانی باید آمایش سرزمینی و استراتژی تولید در نظر گرفته شود.

استفاده از آمایش سرزمینی برای حمایت از کالای ایرانی/ تولید یکی از راهبردهای رشد اقتصادی است

عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: برای حمایت از کالای ایرانی باید آمایش سرزمینی و استراتژی تولید در نظر گرفته شود.
استفاده از آمایش سرزمینی برای حمایت از کالای ایرانی/ تولید یکی از راهبردهای رشد اقتصادی است

Continue Reading

قاچاق فراتر از پدیده اقتصادی

قاچاق فراتر از پدیده اقتصادی
تعطیلی کارخانه‌ها و صدها مراکز تولید موجب شده تا قاچاق کالا فراتر از پدیده اقتصادی باشد و آثار زیان‌بار خود را در فرهنگ دروغ و نپرداختن مالیات بگذارد.

قاچاق فراتر از پدیده اقتصادی

تعطیلی کارخانه‌ها و صدها مراکز تولید موجب شده تا قاچاق کالا فراتر از پدیده اقتصادی باشد و آثار زیان‌بار خود را در فرهنگ دروغ و نپرداختن مالیات بگذارد.
قاچاق فراتر از پدیده اقتصادی

Continue Reading

هرمزگان باید از فرصت کریدور شمال جنوب برای توسعه صادرات غیرنفتی بهره ببرد/موفقیت هرمزگان در کاهش ریسک اقتصادی

هرمزگان باید از فرصت کریدور شمال جنوب برای توسعه صادرات غیرنفتی بهره ببرد/موفقیت هرمزگان در کاهش ریسک اقتصادی
استاندار هرمزگان گفت: باید از فرصت قرارداشتن در مسیر کریدور شمال جنوب نهایت استفاده را برای توسعه کشور و توسعه صادرات غیرنفتی در هرمزگان ببریم.

هرمزگان باید از فرصت کریدور شمال جنوب برای توسعه صادرات غیرنفتی بهره ببرد/موفقیت هرمزگان در کاهش ریسک اقتصادی

استاندار هرمزگان گفت: باید از فرصت قرارداشتن در مسیر کریدور شمال جنوب نهایت استفاده را برای توسعه کشور و توسعه صادرات غیرنفتی در هرمزگان ببریم.
هرمزگان باید از فرصت کریدور شمال جنوب برای توسعه صادرات غیرنفتی بهره ببرد/موفقیت هرمزگان در کاهش ریسک اقتصادی

Continue Reading

لزوم استفاده از ظرفیت‌های شهرستان خرم‌دره در راستای توسعه اقتصادی

لزوم استفاده از ظرفیت‌های شهرستان خرم‌دره در راستای توسعه اقتصادی
فرماندار شهرستان خرم‌دره گفت: از ظرفیت‌های مختلف شهرستان خرم‌دره در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی آن استفاده خواهد شد.

لزوم استفاده از ظرفیت‌های شهرستان خرم‌دره در راستای توسعه اقتصادی

فرماندار شهرستان خرم‌دره گفت: از ظرفیت‌های مختلف شهرستان خرم‌دره در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی آن استفاده خواهد شد.
لزوم استفاده از ظرفیت‌های شهرستان خرم‌دره در راستای توسعه اقتصادی

کانون نماز

Continue Reading

از لزوم تدوین پیوست‌های فرهنگی توسط حوزه‌های علمیه تا تاکید بر دانش‌بنیان کردن حرکت‌های اقتصادی

از لزوم تدوین پیوست‌های فرهنگی توسط حوزه‌های علمیه تا تاکید بر دانش‌بنیان کردن حرکت‌های اقتصادی
استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه برای تدوین پیوست‌های فرهنگی و حضور روحانیون در صحنه اجرایی اقتصاد مقاومتی و تاکید بر دانیش‌بنیان کردن حرکت‌های اقتصادی از موضوعات اصلی چهارمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قم بوده است.

از لزوم تدوین پیوست‌های فرهنگی توسط حوزه‌های علمیه تا تاکید بر دانش‌بنیان کردن حرکت‌های اقتصادی

استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه برای تدوین پیوست‌های فرهنگی و حضور روحانیون در صحنه اجرایی اقتصاد مقاومتی و تاکید بر دانیش‌بنیان کردن حرکت‌های اقتصادی از موضوعات اصلی چهارمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قم بوده است.
از لزوم تدوین پیوست‌های فرهنگی توسط حوزه‌های علمیه تا تاکید بر دانش‌بنیان کردن حرکت‌های اقتصادی

بازی

Continue Reading