برچسب: اجرای دارد

اجرای 58 پروژه اقتصاد مقاومتی توسط سازمان صنعت و معدن کرمان/ کرمان به لحاظ صادرات غیرنفتی رتبه سوم کشور را دارد

اجرای 58 پروژه اقتصاد مقاومتی توسط سازمان صنعت و معدن کرمان/ کرمان به لحاظ صادرات غیرنفتی رتبه سوم کشور را دارد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان گفت: 58 پروژه اقتصاد مقاومتی در سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان داریم که خروجی این پروژه‌ها حدود 33 هزار میلیارد تومان و 13 هزار نفر اشتغال است.

اجرای 58 پروژه اقتصاد مقاومتی توسط سازمان صنعت و معدن کرمان/ کرمان به لحاظ صادرات غیرنفتی رتبه سوم کشور را دارد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان گفت: 58 پروژه اقتصاد مقاومتی در سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان داریم که خروجی این پروژه‌ها حدود 33 هزار میلیارد تومان و 13 هزار نفر اشتغال است.
اجرای 58 پروژه اقتصاد مقاومتی توسط سازمان صنعت و معدن کرمان/ کرمان به لحاظ صادرات غیرنفتی رتبه سوم کشور را دارد

Continue Reading

روند اجرای پروژه‌ها در شهرداری با بخش خصوصی تفاوت‌هایی دارد

روند اجرای پروژه‌ها در شهرداری با بخش خصوصی تفاوت‌هایی دارد
شهردار زنجان با بیان اینکه برای پروژ‌های شهری زنجان مدیر معرفی شده است، گفت: باید متوجه بود که روند اجرای پروژه‌ها در شهرداری و دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی متفاوت و مشمول محدوده‌هایی از جمله لزوم طی تشریفات اداری است.

روند اجرای پروژه‌ها در شهرداری با بخش خصوصی تفاوت‌هایی دارد

شهردار زنجان با بیان اینکه برای پروژ‌های شهری زنجان مدیر معرفی شده است، گفت: باید متوجه بود که روند اجرای پروژه‌ها در شهرداری و دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی متفاوت و مشمول محدوده‌هایی از جمله لزوم طی تشریفات اداری است.
روند اجرای پروژه‌ها در شهرداری با بخش خصوصی تفاوت‌هایی دارد

خبرگزاری اصفحان

Continue Reading