بالا بودن آمار تلفات جاده‌ای با تولید شبه خودروهای فاقد کیفیت!/ 97 درصد صنایع قادر به صادرات تولیدات خود نیستند

بالا بودن آمار تلفات جاده‌ای با تولید شبه خودروهای فاقد کیفیت!/ 97 درصد صنایع قادر به صادرات تولیدات خود نیستند
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با اشاره به این که مهم‌ترین تلفات جاده‌ای در بحث سوانح رانندگی مربوط به تولیدات خودروهای داخلی است، گفت: این امر ناشی از تولید شبه خودروهایی است که از کیفیت و استاندارد لازم برخوردار نیستند.

بالا بودن آمار تلفات جاده‌ای با تولید شبه خودروهای فاقد کیفیت!/ 97 درصد صنایع قادر به صادرات تولیدات خود نیستند

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با اشاره به این که مهم‌ترین تلفات جاده‌ای در بحث سوانح رانندگی مربوط به تولیدات خودروهای داخلی است، گفت: این امر ناشی از تولید شبه خودروهایی است که از کیفیت و استاندارد لازم برخوردار نیستند.
بالا بودن آمار تلفات جاده‌ای با تولید شبه خودروهای فاقد کیفیت!/ 97 درصد صنایع قادر به صادرات تولیدات خود نیستند