پایان موج‌ سواری در بورس تهران؟

پایان موج‌ سواری در بورس تهران؟
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: روزهای رخوت‌آلود بازار سهام در شرایطی از اواسط فروردین ماه ادامه یافت که از ابتدای هفته گذشته، شاهد افزایش فشار فروش‌ها در این بازار هستیم.

پایان موج‌ سواری در بورس تهران؟

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: روزهای رخوت‌آلود بازار سهام در شرایطی از اواسط فروردین ماه ادامه یافت که از ابتدای هفته گذشته، شاهد افزایش فشار فروش‌ها در این بازار هستیم.
پایان موج‌ سواری در بورس تهران؟

آهنگ جدید

View more posts from this author