انتقاد از مظلومی توسط شخصی که استقلالی شدن منصوریان را یک سال عقب انداخت

انتقاد از مظلومی توسط شخصی که استقلالی شدن منصوریان را یک سال عقب انداخت
سرپرست استقلال ماجرای خیانت بعضی از بازیکنان این تیم در دربی معروف 3-2 را تایید نکرد.

انتقاد از مظلومی توسط شخصی که استقلالی شدن منصوریان را یک سال عقب انداخت

سرپرست استقلال ماجرای خیانت بعضی از بازیکنان این تیم در دربی معروف 3-2 را تایید نکرد.
انتقاد از مظلومی توسط شخصی که استقلالی شدن منصوریان را یک سال عقب انداخت

اسکای نیوز

View more posts from this author