در مصاحبه با خبرنگاران/ تمجید هوگو لوریس از بازی درخشان پایه

در مصاحبه با خبرنگاران/ تمجید هوگو لوریس از بازی درخشان پایه
در حالی که همه منتظر هنرنمایی پوگبا در بازی شب گذشته فرانسه و رومانی بودند، این دیمیتری پایه بود که به تنهایی باعث برتری خروس ها برابر رومانی سختکوش شد.

در مصاحبه با خبرنگاران/ تمجید هوگو لوریس از بازی درخشان پایه

در حالی که همه منتظر هنرنمایی پوگبا در بازی شب گذشته فرانسه و رومانی بودند، این دیمیتری پایه بود که به تنهایی باعث برتری خروس ها برابر رومانی سختکوش شد.
در مصاحبه با خبرنگاران/ تمجید هوگو لوریس از بازی درخشان پایه

فانتزی

View more posts from this author