منصوریان: در کارم نیاز به کمک هیچ بازیکنی ندارم/ ترجیح می دهم با قنبرزاده دوست باشم تا همکار

منصوریان: در کارم نیاز به کمک هیچ بازیکنی ندارم/ ترجیح می دهم با قنبرزاده دوست باشم تا همکار
علیرضا منصوریان گفت: «هیچ بازیکنی در انتخاب این لیست به من کمک نکرده است. ما دستیاران خوبی داریم و نیاز به کمک بازیکن در این زمینه نداریم.»

منصوریان: در کارم نیاز به کمک هیچ بازیکنی ندارم/ ترجیح می دهم با قنبرزاده دوست باشم تا همکار

علیرضا منصوریان گفت: «هیچ بازیکنی در انتخاب این لیست به من کمک نکرده است. ما دستیاران خوبی داریم و نیاز به کمک بازیکن در این زمینه نداریم.»
منصوریان: در کارم نیاز به کمک هیچ بازیکنی ندارم/ ترجیح می دهم با قنبرزاده دوست باشم تا همکار

اس ام اس جدید

View more posts from this author