گزارش FIVB درباره دوستی لوزانو و ولاسکو

گزارش FIVB درباره دوستی لوزانو و ولاسکو

فدراسیون جهانی والیبال در گزارشی به دوستی میان لوزانو و ولاسکو سرمربیان آرژانتینی دو تیم ملی ایران و آرژانتین پرداخت. در این گزارش آمده است: بازی میان آرژانتین و ایران تنها یک نبرد میان یک تیم آسیایی و یک تیم آمریکایی نبود که منجر به برد ایران شد بلکه یک ضیافت برای رابطه نزدیک دو سرمربی بود.در یک سو خولیو ولاسکو سرمربی پیشین تیم ملی ایران و سرمربی فعلی تیم ملی آرژانتین بود و در سوی دیگر رائول لوزانوی آرژانتینی که میراث دار ولاسکو برای بردن ایران به المپیک بود. در طول تعطیلات آخر هفته اول لیگ جهانی مربیان در سالن “کاریوکا” ریو بودند و لوزانو از ارتباط و دوستی خاص خود با ولاسکو و احساسش صحبت کرد. احساسی که درباره تقابل با تیم ملی کشورش داشت و اینکه چطور آنها در میدان مسابقه آن را مدیریت می کنند.

گزارش FIVB درباره دوستی لوزانو و ولاسکو

فدراسیون جهانی والیبال در گزارشی به دوستی میان لوزانو و ولاسکو سرمربیان آرژانتینی دو تیم ملی ایران و آرژانتین پرداخت. در این گزارش آمده است: بازی میان آرژانتین و ایران تنها یک نبرد میان یک تیم آسیایی و یک تیم آمریکایی نبود که منجر به برد ایران شد بلکه یک ضیافت برای رابطه نزدیک دو سرمربی بود.در یک سو خولیو ولاسکو سرمربی پیشین تیم ملی ایران و سرمربی فعلی تیم ملی آرژانتین بود و در سوی دیگر رائول لوزانوی آرژانتینی که میراث دار ولاسکو برای بردن ایران به المپیک بود. در طول تعطیلات آخر هفته اول لیگ جهانی مربیان در سالن “کاریوکا” ریو بودند و لوزانو از ارتباط و دوستی خاص خود با ولاسکو و احساسش صحبت کرد. احساسی که درباره تقابل با تیم ملی کشورش داشت و اینکه چطور آنها در میدان مسابقه آن را مدیریت می کنند.

گزارش FIVB درباره دوستی لوزانو و ولاسکو

باشگاه خبری ورزشی

View more posts from this author