عکس: نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو

عکس: نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو
چهارمین نمایشگاه تخصصی قطعات و خدمات خودرو، ماشین آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی و موتورهای زمینی تهران، چهارم تا هفتم خردادماه در ضلع جنوبی مصلی امام خمینی (ره) در حال برگزاری است

عکس: نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو

چهارمین نمایشگاه تخصصی قطعات و خدمات خودرو، ماشین آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی و موتورهای زمینی تهران، چهارم تا هفتم خردادماه در ضلع جنوبی مصلی امام خمینی (ره) در حال برگزاری است
عکس: نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو

اسکای نیوز

View more posts from this author