۶۲ کشته و مجروح در گروگانگیری فلوریدا

۶۲ کشته و مجروح در گروگانگیری فلوریدا
پلیس امریکا اعلام کرد: در حمله مسلحانه به باشگاه شبانه در فلوریدا ۲۰ نفر کشته شدند.
۱۶:۳۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۳ خرداد


۶۲ کشته و مجروح در گروگانگیری فلوریدا

پلیس امریکا اعلام کرد: در حمله مسلحانه به باشگاه شبانه در فلوریدا ۲۰ نفر کشته شدند.
۱۶:۳۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۳ خرداد


۶۲ کشته و مجروح در گروگانگیری فلوریدا

آهنگ جدید

View more posts from this author